ขยี้ตาค้าง! เปิดชื่อ 19 หุ้นฟอร์มหลุดปี 59 ขาดทุนเพิ่มเกิน 30%

ขยี้ตาค้าง! เปิดชื่อ 19 หุ้นฟอร์มหลุดปี 59 ขาดทุนเพิ่มเกิน 30%

ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ได้ทำการสำรวจผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.) ที่ประกาศผลประกอบการประจำปี 59 (สิ้นสุด 31 ธ.ค.59) โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกจาก บจ. ที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนเกิน 30% โดยคัดเลือกบจ.ที่น่าสนใจออกมาทั้งหมดได้ 19 บจ.ดังนี้

หุ้นที่มีผลประกอบการขาดทุนเพิ่มเกิน 30% มีดังนี้

 

อันดับที่ 1 บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NINE รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 59สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 (รวมบริษัทย่อย) มีผลขาดทุน 212.70 ล้านบาท จากปีก่อนขาดทุน 18.35 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 1059% โดยผลการดำเนินงานที่ขาดทุนเพิ่มขึ้นมีสาเหตุจากรายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2559 ลดลง ขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 60

 

อันดับที่ 2 บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) หรือ KBS รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 59 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 (รวมบริษัทย่อย) มีผลขาดทุน 355.26 ล้านบาท จากปีก่อนขาดทุน 50.18 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 608% โดยผลการดำเนินงานช่วงดังกล่าวขาดทุนเพิ่มขึ้น มีสาเหตุจากปริมาณขายไฟฟ้าในบริษัทย่อยลดลงร้อยละ 43.7 จากการหยุดขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยระหว่างปี บริษัทย่อยมีการซ่อมแซมเครื่องจักรจากการเกิดอุบัติเหตุท่อเมนไอน้ำแตกเสียหายเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ซึ่งซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยและกลับมาดำเนินการขายไฟฟ้าแก่ กฟผ. ได้ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559

 

อันดับที่ 3 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PRANDA รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 59 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 (รวมบริษัทย่อย) มีผลขาดทุน 283.25 ล้านบาท จากปีก่อนขาดทุน 55.78 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 407.77% โดยผลการดำเนินงานช่วงดังกล่าวขาดทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขาย-บริหารเพิ่มขึ้น และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการอ่อนค่าของเงินปอนด์สเตอร์ลิงซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ Brexit

 

อันดับที่ 4 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 59 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 (รวมบริษัทย่อย) มีผลขาดทุน 2.79 พันล้านบาท จากปีก่อนขาดทุน 726.10 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 284.94% โดยผลการดำเนินงานช่วงดังกล่าวขาดทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีต้นทุนค่าโดยสารและการให้บริการ, ค่าใช้จ่ายในการขาย, ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น

 

อันดับที่ 5 บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STAR รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 59 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 (รวมบริษัทย่อย) มีผลขาดทุน 133.64 ล้านบาท จากปีก่อนขาดทุน 43.10  ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 210.06% โดยผลการดำเนินงานช่วงดังกล่าวขาดทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

 

ทั้งนี้บริษัทที่มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นในปี 59 นั้น ทำให้นักลงทุนเกิดความผิดหวังและทำการขายหุ้นออกมา ราคาหุ้นจึงมีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง และประเด็นที่น่าสนใจต่อไปคือ บริษัทเหล่านี้จะสามารถกลับมามีกำไรได้อีกครั้งเมื่อไหร่

 

*ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน