“ทวิช” ชี้ IFEC ทำผิดกฏหมาย! ลั่นสู้ไม่ถอยลุยแก้หนี้-ปลด SP

"ทวิช" ชี้ IFEC ทำผิดกฏหมาย! อ้างมาตรา 83 กฎหมาย พ.ร.บ.มหาชน ให้กรรมการชุดใหม่ทำหน้าที่แทนกรรมการชุดเก่า ลั่นสู้ไม่ถอยเดินหน้าแก้หนี้-ปลดเครื่องหมาย SP ต่อไป

นายทวิช เตชะนาวากุล เจ้าของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยผ่านรายการ “ข่าวหุ้นเจาะตลาด ออนเรดิโอ” ทาง FM 98.5 MHz สถานีข่าวจริง สปริงเรดิโอ ช่วงเวลา 9.30 – 11.00 น. ว่า การประชุมคณะกรรมการชุดใหม่วานนี้ (15 มี.ค.60) ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากตนไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดที่ นายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการบริษัท ระบุไว้ได้ ซึ่งนายแพทย์วิชัย ได้อ้างถึงการใช้มาตรา 83 ของกฎหมาย พ.ร.บ.มหาชน มาใช้ เพื่อให้กรรมการชุดใหม่จากฝ่ายของตน ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการชุดเก่าที่ออกไป

ทั้งนี้กรรมการชุดเก่าจะหมดวาระจำนวน 3 ราย ซึ่งเท่ากับว่ากรรมการชุดใหม่ของนายทวิชจำนวน 3 ราย ต้องออกตามวาระดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ต้องรับตำแหน่งแทนกรรมการชุดเดิม ซึ่งไม่ตรงกับคุณสมบัติการทำงานของแต่ละท่าน ดังนั้นนายทวิชและคณะกรรมการทั้ง 5 ราย จึงออกจากที่ประชุม ซึ่งได้มีการประชุมเพียงแค่วาระที่ 1 เพราะมองว่า นายแพทย์วิชัยทำผิดกฎหมาย จึงไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดที่นายแพทย์วิชัยระบุได้

ขณะที่นายแพทย์วิชัย ก็ได้ดำเนินการประชุมจนจบ โดยทุกวาระมีมติอมุมัติผ่านในที่ประชุมเรียบร้อยทั้งๆที่องค์ประชุมไม่ครบ ซึ่งตามหลักการแล้วหากองค์ประชุมไม่ครบการประชุมก็ต้องยุติลง

อย่างไรก็ตามช่วงค่ำของวานนี้ (15 มี.ค.) นายแพทย์วิชัย ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 60 ในวันที่ 15 เม.ย.นี้ โดยมีทั้งหมด 3 วาระ คือ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/60 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.60, พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 60

“ผมมองว่านายแพทย์วิชัยต้องการรวบอำนาจ โดยไม่คิดที่จะร่วมมือกับกรรมการชุดใหม่ ซึ่งสังเกตุได้จากหนังสือที่เชิญประชุม ที่มีแต่วาระแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ครบกำหนดออกตามวาระ แต่ขาดวาระของการรับรองงบดุลของบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นทุกคนเฝ้ารอ อยากทราบถึงผลประกอบการ จึงเห็นได้ว่าบริษัทไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปิดงบและปลดเครื่องหมาย SP สนใจแต่การเลือกตั้งเพื่อจะชิงอำนาจ” นายทวิช กล่าว

โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า นายแพทย์วิชัยต้องการรวบอำนาจ เพื่อบริหารงานเองทั้งหมด และไม่นำประเด็นที่เป็นปัญหาของบริษัทเข้าวาระการประชุม เช่น เรื่องการปลดเครื่องหมาย SP เรื่องการชำระหนี้ รวมไปถึงเรื่องการปิดงบปี 59  ทั้งนี้มองว่านายแพทย์วิชัยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตนจึงไม่สามารถประชุมต่อได้ อย่างไรก็ตามได้ยืนยันว่าจะไม่ยอมให้นายแพทย์วิชัยใช้คณะกรรมการทั้ง 5 ท่านเป็นเครื่องมืออย่างแน่นอน

“กราบขอโทษทางผู้ถือหุ้นรายย่อยและทางเจ้าหนี้ด้วย เราพยายามจนถึงที่สุดแล้ว เราคิดว่านายแพทย์วิชัยใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง ผมคิดว่าอนาคตเป็นตัวกำหนด แต่ผมก็ยังสู้ไม่ถอยครับ” นายทวิช กล่าว