บลจ.บัวหลวง ปันผล BSIRICG ที่ 0.60 บ.

บลจ.บัวหลวง เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุน BSIRICG งวดการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 60 – 31 มี.ค.60 ที่ 0.60 บ. กำหนดจ่าย 19 เม.ย.60

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง เปิดเผยว่า บลจ.บัวหลวงมีความยินดีอย่างยิ่งที่กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) สามารถจ่ายเงินปันผลในรอบการดำเนินงานสามเดือนแรกของปี 2560 (1 ม.ค. 60 – 31 มี.ค.60) ที่อัตราหน่วยลงทุนละ 0.60 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เม.ย.60

ทั้งนี้ถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ SET Index จะค่อนข้างทรงตัวก็ตาม แต่ด้วยนโยบายลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลที่ให้น้ำหนักกับหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง และมีแนวโน้มธุรกิจแข็งแกร่ง รวมทั้งมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้กองทุนสามารถทำผลตอบแทนได้อย่างน่าพอใจ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในรอบนี้นับเป็นครั้งที่ 16 แล้ว รวมแล้วจ่ายเงินปันผลสะสมเป็นเงิน 5.94 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งแม้ว่าเรากำลังจะผ่านเข้าสู่ช่วงที่ภาวะดอกเบี้ยจะทยอยปรับตัวขึ้น แต่ผลตอบแทนของเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นนั้น นับว่ายังสูงกว่าผลตอบแทนของเงินฝาก และหลังจากนี้ เชื่อว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะยังมีปัจจัยบวกจากการเร่งลงทุนโครงการของภาครัฐ หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปเมื่อ 6 เมษายนที่ผ่านมา รวมทั้งเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องนายพีรพงศ์ กล่าว