OTO มือขึ้น! คว้างานบริหารศูนย์ดูแลลูกค้า3โครงการ มูลค่ารวม 66.40 ลบ.

OTO มือขึ้น! คว้างานบริหารศูนย์ดูแลลูกค้าของกลุ่มอาคเนย์ 3 โครงการ มูลค่ารวม 66.40 ลบ.

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO ระบุว่า บริษัทได้รับการว่าจ้างในการให้บริการบริหารจัดการศูนย์ดูแลลูกค้าแบบเต็มรูปแบบกับกลุ่มอาคเนย์ มูลค่ารวม 66.40 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาโครงการ 24 เดือน มูลค่าโครงการประมาณ 54,770,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.) บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ระยะเวลาโครงการ 24 เดือน มูลค่าโครงการประมาณ 10,148,700 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ 3.) บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาโครงการ 24 เดือน มูลค่าโครงการประมาณ 1,482,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คำค้น