26 หุ้นสุดช้ำ! งบฯ Q1 ถังแตกขาดทุนเพิ่มยับเยิน

คัด 28 หุ้นสุดช้ำ! งบฯ Q1 ถังแตกขาดทุนเพิ่มยับเยิน

ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งตลาด SET และ mai งวดไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.60 โดยการสำรวจครั้งนี้ได้คัดเลือกเฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นหลัก โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกคือ คัดจากหุ้นที่ผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 20-20,000% ซึ่งมีหุ้นที่เข้าเกณฑ์ตามตารางประกอบ

อย่างไรก็ตามการนำเสนอข้อมูลหุ้นในตารางอาจได้ไม่ครบทั้ง 26 ตัว ดังนั้นจึงขอนำเสนอข้อมูลหุ้นให้เพียง 5 อันดับแรกที่ขาดทุนเพิ่มขึ้นมากสุด ได้แก่ SOLAR,WAVE,SIM,NMG และ FER ซึ่งอยู่ในตลาดฯ SET และ SEAOIL,CHO,NCL,CIG และ MM ซึ่งอยู่ในตลาดฯ mai ไว้เป็นข้อมูลประกอบการลงทุน

 

สำหรับบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR ผลิตและจำหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่าง ๆ และให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ

โดยบริษัทรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.60 (รวมบริษัทย่อย) ขาดทุนสุทธิ 56.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,645.42% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนขาดทุนสุทธิ 0.26 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขายพร้อมติดตั้งและก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯลดลง อีกทั้งต้นทุนทางการเงินและมีส่วนแบ่งขาดทุนกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น

 

ส่วนบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WAVE เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายการโทรทัศน์ และให้บริการจัดแสดงคอนเสิร์ต และการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายละครไทยของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นอกจากนี้ยังให้บริการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเอกชน ภายใต้ชื่อสถาบันสอนภาษา Wall Street English เป็นต้น

โดยบริษัทรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.60 (รวมบริษัทย่อย) ขาดทุนสุทธิ 75.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,787.63% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนขาดทุนสุทธิ 3.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้รวมลดลงทั้งธุรกิจสถาบันสอนภาษา, ธุรกิจภัตตาคาร และธุรกิจบันเทิง-กิจกรรมทางการตลาด นอกจากนี้ยังได้กำไรจากการในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าลดลง

 

ด้านบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) หรือ SIM ทำธุรกิจ 2 กลุ่ม คือ 1. Mobile Business 2.Non-Mobile Business โดยบริษัทรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.60 (รวมบริษัทย่อย) ขาดทุนสุทธิ 199.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 605.30% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนขาดทุนสุทธิ 28.31 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากสายธุรกิจ Mobile ในไตรมาสที่1/60 อยู่ที่ 279 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 66.6% ของรายได้รวม ลดลง 78.2% ขณะที่ธุรกิจรายได้จากสายธุรกิจ Non-Mobile ในไตรมาสที่ 1/60 อยู่ที่ 141 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 33.6% ของรายได้รวม โดยลดลง 15.5% นอกจากนี้บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 189.67 ล้านบาท

 

มาที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG ผลิตและจำหน่ายและจัดหา/ผลิตหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่

โดยบริษัทรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.60 (รวมบริษัทย่อย) ขาดทุนสุทธิ 255.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 544.92% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนขาดทุนสุทธิ 39.55 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการสำหรับไตรมาส1/60 ลดลงร้อยละ 19 มีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และสงผลกระทบทำให้รายได้จากการขายโฆษณาลดลงร้อยละ 24 และรายได้จากการจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงร้อยละ 13 นอกจากนี้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายสำหรับไตรมาส 1/60 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

 

ส่วนบริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) หรือ FER เป็นตัวแทนนายหน้าในการจัดจำหน่ายแก๊ส LPG-ธุรกิจพลังงานทางเลือก-ธุรกิจวิทยุสื่อสาร และ IoT โดยบริษัทรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.60 (รวมบริษัทย่อย) ขาดทุนสุทธิ 189.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 395.39% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนขาดทุนสุทธิ 38.2 ล้านบาท เนื่องจากรายได้หด-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม แถมค่าใช้จ่ายทางการเงิน-ภาษีเงินได้พุ่ง

 

ด้านบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAOIL  ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้กับลูกค้าทางทะเล และธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่เรือเดินทะเล และพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management)

โดยบริษัทรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.60 (รวมบริษัทย่อย) ขาดทุนสุทธิ 18.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 808.46% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนขาดทุนสุทธิ 2.03 ล้านบาท เนื่องจากมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 14.28 ล้านบาท จากปีก่อนขาดทุน 3.67 ล้านบาท ขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

 

ส่วนบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ทำธุรกิจออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งผลิตและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถบัส รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน รถไฟ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถลำเลียงพล เรือรบหลวง เป็นต้น

โดยบริษัทรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.60 (รวมบริษัทย่อย) ขาดทุนสุทธิ 73.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 703.88% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนขาดทุนสุทธิ 9.12 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนงานตามสัญญา และต้นทุนขาย-ต้นทุนการให้บริการพุ่ง

 

ด้านบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ซึ่งได้แก่ การวางแผนและการจัดการในการเคลื่อนย้ายสินค้า,การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร, การจัดการด้านสินค้าคงคลัง และการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก

โดยบริษัทรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.60 (รวมบริษัทย่อย) ขาดทุนสุทธิ 4.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 369.16% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนขาดทุนสุทธิ 1.04 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการให้บริการรวมลดลง โดยสาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากธุรกิจขนส่งในประเทศทางบก ได้โอนไปดำเนินกิจการภายใต้การดำเนินงานของบริษัทร่วมตั้งแต่เดือนมีนาคม 59 จึงทำให้รายได้รวมลดลง ประกอบกับผลกระทบจากการล้มละลายของสายเรือ Hanjin Shipping ทำให้ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมาก ซึ่งถูกเช่าโดย Hanjin Shipping ยังไม่สามารถนำกลับเข้าสู่ระบบการขนส่งสินค้าได้

จึงทำให้เกิดปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ใม่เพียงพอตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 59 ส่งผลให้บริษัทรับขนส่งสินค้าให้ลูกค้าได้น้อยลงเนื่องจาก ไม่สามารถหาตู้คอนเทนเนอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าได้ในหลายเส้นทาง ทั้งนี้ บริษัทได้พยายามหาวิธีการขนส่งอื่น และเสนอวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งสินค้าได้ตามความต้องการ

 

ต่อกันที่บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CIG ผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นประเภทอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยบริษัทรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.60 (รวมบริษัทย่อย) ขาดทุนสุทธิ 5.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217.97% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนขาดทุนสุทธิ 1.73 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ลดลงมาก

 

ปิดท้ายบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) หรือ MM บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

โดยบริษัทรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.60 (รวมบริษัทย่อย) ขาดทุนสุทธิ 15.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 161.16% จากช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนขาดทุนสุทธิ 5.96 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากธุรกิจไลฟ์ สไตส์ลดลง ตามสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่สูงขึ้นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และค่าใช้จ่ายในการขายอื่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

 

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

คำค้น