อยู่รอด

วันนี้เป็นวันเต็งบี่ ราศีเหมาะแก่การทำกิจการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรืองานที่เคลื่อนที่ ส่วนบางคนอาจจะผิดใจกับผู้ร่วมงานหรือลูกน้อง ฉะนั้น ทำอะไรควรมีการยับยั้งชั่งใจกันบ้าง อีกทั้งหากมีดวงเสาร์เข้ามาแทรกในดวงของผู้ใดแล้ว ก็ควรทราบไว้ว่าอุปสรรคจะมีรอบด้าน จะต้องดำเนินชีวิตด้วยความสุขุมรอบคอบ

โหงวเฮ้งหุ้น

ไม่ระย่อ ต่อสู้ เพื่ออยู่รอด

ไม่ทิ้งทอด ศีลธรรม นำนิสัย

ไม่ประมาท เก็บออม กร่อมทรัพย์ไว้

ไม่เสี่ยงใกล้ ภัยเภท เทวษเทอญ

 

วันนี้เป็นวันเต็งบี่ ราศีเหมาะแก่การทำกิจการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรืองานที่เคลื่อนที่ ส่วนบางคนอาจจะผิดใจกับผู้ร่วมงานหรือลูกน้อง ฉะนั้น ทำอะไรควรมีการยับยั้งชั่งใจกันบ้าง อีกทั้งหากมีดวงเสาร์เข้ามาแทรกในดวงของผู้ใดแล้ว ก็ควรทราบไว้ว่าอุปสรรคจะมีรอบด้าน จะต้องดำเนินชีวิตด้วยความสุขุมรอบคอบ

 

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อ คือ  AMA หรือ MM

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้ คือ KCE หรือ AYUD

คติวันนี้ ปรารถนาสิ่งใด อย่าพึงดีใจไว้ล่วงหน้า พลาดหวังสิ่งใด อย่าพึงเสียใจตามหลัง