คุณค่าบริษัท : SNC กำไร Q2 เด่นพร้อมจ่ายปันผล

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 จะเห็นได้ว่าราคาหุ้น SNC หรือ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง ลักษณะเปิดแก๊ปกว้างยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอย่างแข็งแกร่ง ราคาหุ้นสามารถมาปิดที่ 15.10 บาท บวกไป 0.80 บาท หรือขึ้นไป 5.59% มูลค่ารวม 174.63 ล้านบาท

เป็นการรับอานิสงส์โดยตรง หลังจากมีการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 60 ออกมาเติบโตขึ้น 36.52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลอีกด้วย

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,077.73 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,924.60 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 116.93 ล้านบาท หรือ 0.41 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 85.65 ล้านบาท หรือ 0.30 บาทต่อหุ้น

ด้วยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากกลุ่มงาน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มงาน AUTO ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น มาจากยอดขายของบริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด (SSMA) และลูกค้าส่งออกสินค้าไปประเทศจีนและสหรัฐอเมริกามากขึ้น และกลุ่ม E/A PART มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นทั้งงานฉีดพลาสติกและงานท่อทองแดง และงาน metal sheet ของ SSMA

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายขยับขึ้นมาอยู่ที่ 4,530.16 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 4,404.01 ล้านบาท แต่กลับทำให้บริษัทมีกำไรเพียง 214.15 ล้านบาท หรือ 0.74 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 250.10 ล้านบาท หรือ 0.87 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ดีแม้ว่ากำไรจะลดลงแต่ทางบริษัทก็ยังรักษาเสถียรภาพได้อยู่

สิ่งสำคัญ ทาง SNC ยังคงมีการจ่ายปันผลแก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.40 บาทต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 15 ส.ค. 60 และวันที่จ่ายปันผล 31 ส.ค. 60

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่า P/E เพียง 12.31 เท่า ซึ่งเมื่อเทียบกับค่า P/E ของหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรถึง 21.57 เท่า ถือว่าราคาหุ้น SNC ยังไม่แพง ซึ่งราคาหุ้นสามารถวิ่งไปได้อีก

และชัดเจนมากขึ้น เมื่อนำมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นที่ 8.68 บาท มาคำนวณค่า P/BV ที่ระดับ 2 เท่า ได้ราคาเหมาะสมที่ระดับ 17.36 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับราคาหุ้นบนกระดาน ณ ปัจจุบัน 15.10 บาท นั้นแปลว่า ราคาหุ้นในกระดานอยู่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งเชื่อว่าราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีก

SNC จึงยังเป็นหุ้นที่น่าลงทุน!!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท เอสเอ็นซี โฮลดิ้ง จำกัด 91,000,100 หุ้น 31.62 หุ้น
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,063,200 หุ้น 4.19 หุ้น
  3. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล 11,480,722 หุ้น 3.99 หุ้น
  4. นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 10,835,500 หุ้น 3.77 หุ้น
  5. ASIA INVESTMENT PARTNERS LIMITED 8,000,000 หุ้น 2.78 หุ้น

รายชื่อกรรมการ

  1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท
  2. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ
  3. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร
  4. นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการ
  5. นายสามิตต์ ผลิตกรรม กรรมการผู้จัดการ