เส้นทางนักลงทุน : “ส่องหุ้นหมวดขนส่งและโลจิสติกส์” กำไร Q2 เยี่ยม

ปัจจุบันโลจิสติกส์ได้มีการแพร่หลายและเป็นกระแสที่ทั้งทางภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญยิ่ง เนื่องมาจากกลไกการค้าโลกได้มีการเปลี่ยนแปลง การค้าระหว่างประเทศมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว อยู่ในภายใต้การครอบงำของยุคของโลกาภิวัตน์ นโยบายการเปิดเสรีการค้าตามข้อตกลง Free Trade Area : FTA การทำการค้าแบบทวิภาคี ทำให้การค้าในปัจจุบันเป็นการค้าแบบไร้พรมแดน

ทำให้การแข่งขันจึงเพิ่มความเข้มข้นและเป็นการแข่งขันกันในระดับโลก โลจิสติกส์จึงเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าซึ่งจะทำให้สินค้าและบริการมีต้นทุนถูกลง สินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคเร็วขึ้นและถูกต้องตามสัญญาที่ตกลงกันไว้

นับว่าการขนส่งและโลจิสติกส์มีความสำคัญและความจำเป็นต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ จึงส่งผลให้หลายๆ บริษัททำผลงานเติบโตไปตามยุคของโลกาภิวัตน์ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นมาส่องผลงานของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ว่ามีบริษัทไหนสามารถทำกำไรสุทธิในไตรมาส 2 ปี 60 เติบโตโดดเด่น

ก็พบว่าบริษัทที่ทำผลกำไรได้เด่นๆ  เติบโตแข็งแกร่งขึ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD, บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ขณะที่มีบริษัทที่เทิร์นอะราวด์ จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA, บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 49.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 547.59% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 7.65 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้กลุ่มธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้าและกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 25.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 61.66% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 15.84 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการบริการ จัดการขนส่งสินค้าทางทะเล จัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ จัดการโลจิสติกส์ เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท Sun Express Logistics Pte.Ltd. คิดเป็น 40.91%

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 722.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 218.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 43.27% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 504.38 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้ง 3 ธุรกิจหลัก โดยมีปัจจัยสำคัญจากการเปิดให้บริการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก (SOE) และการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 214.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245.33 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 30.62 ล้านบาท เนื่องจากอัตราค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีกำไรสุทธิขยับขึ้นมาอยู่ที่ 162.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 345.45 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 182.61 ล้านบาท เนื่องจากค่าระวางเรือต่อหน่วยปรับตัวเพิ่มขึ้น ผนวกกับความสามารถในการบริการขนส่งตู้สินค้าในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ รูปแบบการขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกส์ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บริษัทที่เกี่ยวข้องเติบโตไปด้วยเช่นกัน

อย่างบริษัทดังกล่าวที่สามารถทำกำไรในช่วงไตรมาส 2/60 ได้อย่างดี ตามภาวะเศรษฐกิจที่กำลังค่อยๆ ฟื้นตัวนั่นเอง!