EA จับมือ กฟน. ผุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตั้งเป้า 1 พันแห่งในปี 61

EA จับมือ กฟน. ผุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า "EA Anywhere" ตั้งเป้า 1 พันแห่งทั่วประเทศภายในปี 61 ทั้งหน่วยราชการและสถานีเอกชน

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างบริษัทย่อยของ EA ชื่อบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ผลักดันโครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้เครื่องหมายการค้า “EA Anywhere” เพื่อเตรียมพร้อมและส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าทั้งประเภทปลั๊กอินไฮบริดจ์ (Plug-in Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และประเภทแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) ทั้งประเทศที่รัฐตั้งเป้าหมายไว้รวม 1.2 ล้านคันภายในปี 79

บริษัทได้เริ่มเปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า EA Anywhere ที่ลานจอดรถศูนย์การค้าสยามพารากอน และเปิดให้ใช้ฟรีจนถึงสิ้นเดือน ต.ค.60 ก่อนจะขยายไปเปิดบริการจุดถัดไปทั่วกรุงเทพฯ โดยตั้งเป้าหมายเปิดจุดให้บริการทั่วประเทศ 1,000 สถานีภายในปี 61 ทั้งในหน่วยราชการและสถานีเอกชน

นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ EA กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าหมายสิ้นปีนี้จะมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งสิ้นราว 100 สถานีและภายในปี 61 จะมีจุดบริการทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,000 สถานี ซึ่งจะติดตั้งในพื้นที่ของหน่วยงานราชการและเอกชน วางงบลงทุนรวม 60 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

ปัจจุบันได้เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า EA Anywhere ที่สมบูรณ์และทันสมัยแล้ว ที่อาคารจอดรถศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น GA NORTH และสยามคาร์พาร์ค ชั้น GB ซึ่งแต่ละสถานีจะรองรับการชาร์จได้พร้อมกันถึง 6 คัน ใช้ได้ทั้งรถยนต์ประเภท ปลั๊กอินไฮบริดจ์ และรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยเครื่องชาร์จกำลังสูง ขนาด 32A /22 Kw ที่ใช้ปลั๊กเสียบชาร์จ แบบมาตรฐาน TYRE 2

ทั้งนี้ การขยายไลน์เข้าสู่ธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในชื่อ EA Anywhere ในครั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการที่รถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และเพื่อเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมพร้อมและส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า การลงนาม MOU กับบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด บริษัทย่อยของ EA ในครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ กฟน.ในการเดินหน้าธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และการทำหน้าที่เป็น The Metge : METRO GRID ENABLER เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาและอนุญาตการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องอัดประจุสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

คำค้น