เปิด 15 หุ้น mai แซ่บพริกหมดสวน! 8 เดือนซดรีเทิร์นเกิน30%

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ mai ในรอบ 8 เดือน โดยเทียบราคาปิด ณ วันที่ 30 ธ.ค.59-31 ส.ค.60 โดยการสำรวจครั้งนี้จะขอนำเสนอหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเกิน 30% เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มนี้มีผลตอบแทนโดดเด่นและมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุน

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ mai ในรอบ 8 เดือน โดยเทียบราคาปิด ณ วันที่ 30 ธ.ค.59-31 ส.ค.60 โดยการสำรวจครั้งนี้จะขอนำเสนอหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเกิน 30% เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มนี้มีผลตอบแทนโดดเด่นและมีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุน

โดยหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวมี 15 ตัว ด้วยกันคือ SKY, GCAP, PICO, PPS, SPVI, STAR, THANA, TMILL, NETBAY, TMW, MOONG, HARN, ECF, AF และ BOL อย่างไรก็ตาม การนำเสนอข้อมูลหุ้นที่ปรับตัวขัึ้นแรงไม่สามารถนำเสนอข้อมูลได้ครบทุกตัว ดังนั้นจึงจะขอนำเสนอหุ้นเพียง 5 อันดับแรกของตารางมาประกอบการลงทุนเท่านั้น

 

อันดับ 1 บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ราคาหุ้น 8 เดือนปรับตัวเพิ่มขึ้น 305.23% มาที่ระดับ 12.40 บาท(31 ส.ค.60) บวก 9.34 บาท จากระดับ 3.06 บาท ( 31 ธ.ค.59) สำหรับหุ้นรายนี้ชื่อย่อเดิมคือ CCN  โดยราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงเนื่องจากหุ้นมีราคาถูกและง่ายต่อการดัน อย่างไรก็ตามราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงและไม่มีพื้นฐานรองรับ ส่งผลให้ ให้ช่วงที่ผ่านมาหุ้นรายนี้เข้าไปติด Cash Balance อยู่บ่อยครั้ง

สำหรับบริษัทมีธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1.ธุรกิจจำหน่าย และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง อบรม ดูแลบำรุงรักษาระบบงาน จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ 2. ธุรกิจให้เช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรให้ได้หลากหลายมากขึ้นโดยมีระยะเวลาสัญญา 1-10 ปี 3.ธุรกิจติดตั้งระบบโทรคมนาคม

ทั้งนี้ภาพรวมปี 2560 ตั้งเป้าจะมีรายได้เติบโตมากกว่า 50% จากปี 2559 ที่มีรายได้ 316 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ หันมารับงานภาครัฐมากขึ้น โดยปี 2560 คาดจะมีสัดส่วนรายได้จากภาครัฐ 70% จากปี 2559 ที่บริษัทมีการรับงานจากภาคเอกชนคิดเป็นสัดส่วน 100%

 

อันดับ 2 บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP ราคาหุ้น 8 เดือนปรับตัวเพิ่มขึ้น 97.55% มาที่ระดับ 5.65 บาท(31 ส.ค.60) บวก 2.79 บาท จากระดับ 2.86 บาท ( 31 ธ.ค.59) โดยราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงเนื่องจากหุ้นมีราคาถูกและง่ายต่อการดันราคา ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์แนะนำให้เข้าลงทุนยิ่งทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรง

บริษัททำธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถเกี่ยวนวดข้าว รถแทรกเตอร์ เป็นต้น ทั้งที่เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่และเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้แล้ว การให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อประเภทอื่นๆ

โดยคาดรายได้ในปีนี้จะเติบโตไม่น้อยกว่า 15% จากปีก่อนที่มีรายได้ 152.63 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้บริษัทจะหันมาเน้นการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลมากขึ้น โดยคาดว่ายอดปล่อยสินเชื่อใหม่ปีนี้จะเติบโตไม่น้อยกว่า 50% จากปีก่อนมียอดปล่อยสินเชื่อใหม่ราว 355 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนยอดสินเชื่อส่วนบุคคลเป็น 60% จากปีก่อนมีสัดส่วน 20% และปรับลดสัดส่วนสินเชื่อภาคเกษตรลงเหลือ 40% จาก 80% ในปีก่อน หลังจากที่สินเชื่อภาคเกษตรชะลอตัวในปีก่อนและปีนี้ก็คาดว่ายังชะลอตัวต่อเนื่อง โดยลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการรอดูทิศทางราคาสินค้าเกษตรให้ชัดเจนเสียก่อน

 

อันดับ 3 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ PICO ราคาหุ้น 8 เดือนปรับตัวเพิ่มขึ้น 91.01% มาที่ระดับ 6.80 บาท(31 ส.ค.60) บวก 3.24 บาท จากระดับ 3.56 บาท ( 31 ธ.ค.59) โดยราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงเนื่องจากหุ้นมีราคาถูกและง่ายต่อการดันราคา  อีกทั้งสัญญาณทางเทคนิคหุ้นเป็นขาขึ้นยิ่งทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรงในช่วงดังกล่าว

บริษัทให้บริการบริหารจัดทำการประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ กิจกรรมทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจแบบครบวงจรแก่ลูกค้า การให้บริการด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ และการผลิตสื่อและเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของดิจิตอล คอนเทนต์ และมีเดีย

 

อันดับ 4 บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS  ราคาหุ้น 8 เดือนปรับตัวเพิ่มขึ้น 83.33% มาที่ระดับ 1.8 บาท (31 ส.ค.60) บวก 0.85 บาท จากระดับ 1.02 บาท ( 31 ธ.ค.59) โดยราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงเนื่องจากหุ้นมีราคาถูกและง่ายต่อการดันราคา  อีกทั้งสัญญาณทางเทคนิคหุ้นเป็นขาขึ้น บวกกับแผนงานธุรกิจที่ออกมาอย่างโดดเด่นและนักวิเคราะห์แนะนำให้เข้าลงทุนยิ่งทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรงในช่วงดังกล่าว

บริษัทเป็นที่ปรึกษาให้บริการทางด้านบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานแขนงต่าง ๆ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่าง ๆ งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า, สื่อสาร, เครื่องกล, ระบบประปาสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย) งานภูมิสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้าน มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งที่เป็นโครงการก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน

โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้รวมปีนี้ที่ 330 ล้านบาท หรือเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% โดยขณะนี้มีงานในมือ (Backlog) ราว 494 ล้านบาท แบ่งเป็นงานภาคเอกชน 70% และภาครัฐ 30% ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ไปถึงปี 62

 

อันดับ 5  บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SPVI ราคาหุ้น 8 เดือนปรับตัวเพิ่มขึ้น 77.50% มาที่ระดับ 1.42 บาท (31 ส.ค.60) บวก 0.62 บาท จากระดับ 0.80 บาท ( 31 ธ.ค.59) โดยราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงเนื่องจากหุ้นมีราคาถูกและง่ายต่อการดันราคา  อีกทั้งสัญญาณทางเทคนิคหุ้นเป็นขาขึ้น และนักวิเคราะห์แนะนำให้เข้าลงทุนเนื่องจากจึงคาดว่าบริษัทจะได้รับผลดีจากการเปิดตัว Iphone8 ภายในเดือนกันยายนนี้จึงทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่นช่วงดังกล่าว

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่าย (Reseller) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ประเภท iOS และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นหลัก เพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจการบริการให้แก่ลูกค้า โดยมีศูนย์บริการสำหรับสินค้าภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Apple ในนาม Smart Bar รวมทั้งเปิดศูนย์ฝึกอบรมตามมาตรฐาน Apple

 

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

คำค้น