ประมวลภาพ “ลงทุนครึ่งปีหลัง บ่เป็นตาย่าน”

ประมวลภาพงานสัมมนา Meet Tiger : ลงทุนครึ่งปีหลัง บ่เป็นตาย่าน ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลฯ จ.อุบลราชธานี

ประมวลภาพงานสัมมนา Meet Tiger : ลงทุนครึ่งปีหลัง บ่เป็นตาย่าน

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09:30 – 12:00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลฯ จ.อุบลราชธานี