หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า)

หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า) ประจำวันที่ 11 ต.ค. 60

THANI เข้าซื้อ เป้าหมาย 8.50 บาท

BGRIM ซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 26.50 บาท

AMATA ซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 23.50 บาท

BEAUTY ซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 17.40 / 17.80 บาท