IEC โกมลออกตัวแรง

คำประกาศแสดงเจตนารมณ์ของนาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ เพื่อเชิญชวนผู้ถือหุ้นรายย่อยนับหมื่นรายไปร่วมรับฟังและอนุมัติแผนเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC ในราคาเศษสตางค์ 0.0125 บาทต่อหุ้น มีความหมายต่ออนาคตของบริษัทนี้มาก สำหรับบริษัทซึ่งปัจจุบันยังหาค่าพี/อีไม่ได้ และผ่านการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่น้อยกว่า 5 กลุ่มก่อนมาถึงกลุ่มนายภูษณ ปรีย์มาโนช ที่ปัจจุบันตัดช่องน้อยทิ้งไปแล้ว... ด้วยเหตุผลง่ายดายว่าเพราะไปบวช.... ทิ้งซากกิจการให้ "ไร้หัว" เท้งเต้ง

แฉทุกวันทันเกมหุ้น

คำประกาศแสดงเจตนารมณ์ของนาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ เพื่อเชิญชวนผู้ถือหุ้นรายย่อยนับหมื่นรายไปร่วมรับฟังและอนุมัติแผนเพิ่มทุนของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC ในราคาเศษสตางค์ 0.0125 บาทต่อหุ้น มีความหมายต่ออนาคตของบริษัทนี้มาก สำหรับบริษัทซึ่งปัจจุบันยังหาค่าพี/อีไม่ได้ และผ่านการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่น้อยกว่า 5 กลุ่มก่อนมาถึงกลุ่มนายภูษณ ปรีย์มาโนช ที่ปัจจุบันตัดช่องน้อยทิ้งไปแล้ว… ด้วยเหตุผลง่ายดายว่าเพราะไปบวช…. ทิ้งซากกิจการให้ “ไร้หัว” เท้งเต้ง

ปัจจุบัน IEC มีสภาพเป็นบริษัทเกือบเหลือแต่ซาก มีรายได้-กำไรไม่ชัดเจน เพราะไม่ได้ส่งงบการเงินมาต่อเนื่อง 5 ไตรมาสแล้ว….นับแต่งวดสุดท้ายที่ส่งคือไตรมาสแรก 2559 ซึ่งเป็นช่วงหลังจากนายภูษณะ สละโลกิยะไปบวชเล็กน้อย

เมื่อไม่มีงบการเงินให้ดู …ซึ่งก็ได้ถูกตลาดฯ สั่งห้ามซื้อขายนานกว่า 1 ปีแล้ว…ก็มีคำถามว่า เจตนารมณ์ของนายโกมล ควรได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ หรือไม่

ข้อเท็จจริงของ IEC นับแต่ปี 2557 บริษัทนี้มีการเพิ่มทุนทุกปี (ยกเว้นปี 2559) เหตุก็เพราะเงินสดในบริษัทมีไม่มากสำหรับทำโครงการลงทุนด้านพลังงานแบบ “เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน” ทั่วประเทศ นอกเหนือจากโครงการลงทุนผลิดอกออกผลไปแค่จิ๊บจ๊อย เช่น โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่จังหวัดระยอง ที่ใช้เงินลงทุนจำนวน 663 ล้านบาท

การเพิ่มทุนซ้ำซาก โดยที่รายได้และกำไรของบริษัทไม่สอดรับกับวิศวกรรมการเงิน จนทำให้ส่วนผู้ถือหุ้นที่มีมากมายไม่มีประโยชน์… นอกจากนิยายน้ำเน่าเรื่องการสร้าง “วิมานเมฆ” อันเลิศลอย เพื่อเสริมปฏิบัติการสูบเงินจากตลาดหุ้นอีกครั้งหรือหลายครั้ง…. ก่อนที่ผีกระสือหุ้น จะจากไปโดยเหลือแต่ซากกิจการ

ล่าสุด ความพยายามให้หุ้นกลับมาเทรดครั้งใหม่ก็เริ่มต้นอีก เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่มีนายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นประธานกรรมการ มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 203,591,502,350 หุ้น พาร์หุ้นละ 0.01 บาท เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นใกล้เคียงพาร์ 0.01 บาท หุ้นละ 0.0125 บาท กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 23-29 พ.ย. 60

การเพิ่มทุนครั้งนี้ คาดว่าหากขายหุ้นได้หมดจะได้เงินสดเข้ากิจการ 2,544 ล้านบาท ….กระทำหลังจากมติลดทุนจดทะเบียนหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่ายลง

เหตุผลของการเพิ่มทุน คือ “…ใช้รองรับการขยายงานในธุรกิจพลังงาน..” นับแต่

1) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 201 ล้านบาท

2) ส่วนที่เหลือ 2,343 ล้านบาท จะใช้สำหรับ

2.1) โรงงานรีไซเคิลผลิตเม็ดพลาสติก (Plastic Recycling Business Unit) เพื่อสะสางหนี้ค้างชำระและภาระผูกพันทางการเงิน 20 ล้านบาท และปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อยกระดับการผลิต 40 ล้านบาท

2.2) ใช้เป็นทุนสำรองประมูลโครงการ (BG) 20 ล้านบาทในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3) ใช้สำหรับบริษัท จีเดค จำกัด สำหรับโรงงานกำจัดขยะและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า

2.4) การเตรียมเงินสด รวมถึงแผนจะเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกำลังการผลิต 9 MW

งานนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นนำโดยนายทิศชวน นานาวราทร นักลงทุนขาใหญ่ ออกโรงตั้งแต่แรก และดังขึ้นเรื่อยๆ คัดค้านแผนการเพิ่มทุน อ้างเหตุว่า 1) ทำไมต้องเพิ่มแบบ RO และ 2) ทำไมต้องเพิ่มเพราะส่วนผู้ถือที่มีอยู่ก็เยอะแยะ

เสียงค้านอย่างนี้ มีโอกาสที่จะทำให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 20 ตุลาคมนี้ มีปัญหาเพราะ 1) คนเข้าประชุมน้อยกว่าปกติ 2) ในที่ประชุมอาจมีคนโหวตค้านมากกว่าโหวตผ่าน หรือทำให้คะแนนสัดส่วนคนโหวตผ่านต่ำกว่าเกณฑ์ ที่บริษัทหรือกฎหมายกำหนด…ตกม้าตายได้ง่ายๆ

งานนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุด อย่างนายโกมล …ซึ่งเป็นพ่อของประธานกรรมการด้วย …จึงต้องออกโรงมาชี้ชวนให้ผู้ถือหุ้นที่ปกติเป็น “เสียงเงียบ” มาแสดงตน และรับฟังข้อมูลทั้งฝ่ายสนันสนุน และฝ่ายค้านการเพิ่มทุนรอบนี้

อย่างน้อยที่สุดจะได้รับรู้ว่ามติของบอร์ดในการเพิ่มทุน “ประจำปี” นี้ มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไร และเงินหายไปไหน ทั้งที่ส่วนผู้ถือหุ้นต้นปี 2559 ยังมากมายเกินจำเป็นด้วยซ้ำ…ที่สำคัญจะได้รู้ว่าใครกันแน่ล้างผลาญเงินที่เพิ่มทุนมามากมาย.. ที่มีตัวอย่างเล็กๆ จากการที่ IEC ตกเป็นจำเลยร่วมกับอดีตผู้บริหารอีก 3 ราย ในกรณี โรงไฟฟ้าหนองรี เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 60 ในข้อหาผิดสัญญาซื้อขาย

โดยเฉพาะที่มาที่ไปของราคาหุ้นเพิ่มทุน 1.25 สตางค์ ที่ลดลงจากการเพิ่มทุนครั้งสุดท้ายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา (ซึ่งมีราคาคุยตามมาว่าเป็นครั้งแรกที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมากเกินกว่า 35.61% หลังจากตลอดหลายปีที่ผ่านมา IEC ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นหลายครั้ง แต่ผู้เข้าประชุมหร็อมแหร็มมาตลอด) ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.022 บาท หรือ 2.20 สตางค์ เกือบ 50%

ทำไมนาย โกมล ถึงออกตัวแรง ทั้งที่ปกติเก็บตัวเงียบเชียบมาตลอด เข้าข่าย “เสือซุ่ม มังกรเร้นกาย” มายาวนาน แม้จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APURE … คำตอบคงไม่ใช่ “เห็นแก่ลูก” ที่เป็นประธานบอร์ดแน่นอน

ที่ผ่านมา นายโกมล ทุ่มเทกับ IEC ไม่น้อย และยังต้องมีอนาคตร่วมกันต่อ เพราะล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2560 บอร์ดของ IEC มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากนายโกมล ในวงเงิน 20 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง ภายในเวลา 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี กำหนดจ่ายคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายใน 1 ปี (มีเงื่อนไขยืดหยุ่นมาก ในกรณีครบกำหนดชำระแล้ว ผู้กู้ยังไม่สามารถชำระคืนหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ในจังหวัดชลบุรี รวม 4 แปลง เนื้อที่รวม 119 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา มีราคาประเมินทุนทรัพย์รวม 24.77 ล้านบาท (มีมูลค่าทางบัญชี ณ ขณะที่บริษัทฯ ได้ที่ดินเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2558 จำนวน 156.22 ล้านบาท และวันที่ 6 ก.ค. 2559 บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระของที่ดินที่ 167.39 ล้านบาท) มาค้ำเงินกู้เอาไว้

นาย โกมลย้ำว่า มีความเชื่อมั่นในอนาคตของ IEC ว่าหากผ่านมติเพิ่มทุนนี้ได้ จะแจ้งเกิดใหม่ได้แน่นอน…ทำนองเดียวกับที่เคยเชื่อมั่นในการเข้าลงทุนฟื้นฟู APURE จากบริษัทที่มีแต่ซาก จนกลับมามีกำไรปกติหลายปีต่อเนื่อง… เป็นที่ประจักษ์

คำประกาศของนายโกมล จะมีเหตุผลทำให้นักลงทุนที่ถือ IEC ไม่รู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากการเพิ่มทุน มากน้อยแค่ไหน… พึงติดตาม อย่ากระพริบตาในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ตามฤกษ์ชี้ขาด เดิมพันสำคัญของนายโกมลครั้งนี้ คือ การได้ IEC กลับมาเทรดใหม่ และการส่งงบการเงินที่ขาดส่งมายาวนาน ส่วนเดิมพันของนายทิศชวน กับพวก…ไม่(มีใคร)รู้ เพราะไม่เคยเปิดตัว

อิ อิ อิ