หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า)

หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า) ประจำวันที่ 25 ต.ค. 60

BCPG เข้าซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 23.20 บาท

KTC เข้าซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 141 บาท

CPN เข้าซื้อเพิ่มเมื่อทะลุ 78.75 เป้าหมาย 81 และ 84.50 บาท