หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า)

หุ้นซิ่งสาย 8 เก็งกำไรเทคนิคล้วน (ภาคเช้า) ประจำวันที่ 8 พ.ย. 60

CENTEL ซื้อเพิ่มที่ 46.25 เป้าหมาย 50

BEAUTY ซื้อเพิ่มที่ 17.50 เป้าหมาย 19.50

CPALL ซื้อเพิ่มที่ 70.25 เป้าหมาย 74