UBIS จ๋อย! กำไร Q3 ร่วง 32.94% เหลือ 19.10 ลบ. หลังรายได้ลดลง

UBIS จ๋อย! กำไร Q3 ร่วง 32.94% เหลือ 19.10 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 28.48 ลบ. หลังรายได้ลดลง ขณะที่งวด 9 เดือนกำไรลดลง 450.76% ลบ. มาที่ 252.15 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 71.89 ลบ.

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ UBIS  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/60 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.60 (รวมบริษัทย่อย) ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวปรับตัวลดลง เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้เท่ากับ 186 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3/59 จำนวน 41 ล้านบาท หรือ 18% สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีรายได้จากสัดส่วนการขายต่างประเทศ เช่น จีนและฟิลิปปินส์ลดลง

พร้อมทั้งมีกำไรขั้นต้น 62 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3/59 จำนวน 27 ล้านบาท หรือ 30% โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น 33% (ไตรมาส 3/59 อัตรากำไรขั้นต้น 39%) ผลประกอบการที่ลดลงเนื่องมาจากมีการขายลดลง และอัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และปริมาณการผลิตลดลง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น

คำค้น