VCOM มาแล้ว

หากพิจารณาราคาหุ้น VCOM หรือ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560 จนถึงปัจจุบัน เคลื่อนไหวในรูปแบบ V-Shape ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี เนื่องจากเกิดสัญญาณซื้อหลังจากที่ปรับตัวลงมาหลายวันต่อเนื่องจากวันซื้อขายวันแรก

คุณค่าบริษัท

หากพิจารณาราคาหุ้น VCOM หรือ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2560 จนถึงปัจจุบัน เคลื่อนไหวในรูปแบบ V-Shape ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี เนื่องจากเกิดสัญญาณซื้อหลังจากที่ปรับตัวลงมาหลายวันต่อเนื่องจากวันซื้อขายวันแรก

ทั้งนี้ราคาหุ้น ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ  4.16 บาท บวกไป 0.24 บาท หรือขึ้นไป 6.12% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 470.28 ล้านบาท

การเกิดสัญญาณฟื้นตัวของราคาหุ้นที่ชัดเจนนั้น อาจเป็นเพราะนักลงทุนเริ่มมั่นใจต่อธุรกิจของ VCOM เนื่องด้วยเป็นผู้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการใช้งานในระดับองค์กร

ที่อาจตอบรับภาพรวมแนวโน้มอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2561 โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศทั้งในระดับองก์กรขนาดใหญ่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากแผนนโยบาย Digital Economy Thailand 4.0 ที่แต่ละองค์กรต้องนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะมีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

สิ่งสำคัญบริษัทเตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวน 230 ล้านบาท เพื่อไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยเฉพาะการขยายงานขายโครงการใหญ่ทั้งในประเทศ และประเทศในกลุ่ม CLM (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัท ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจร ในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

คาดว่าสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 20-25% ในปี 2561 จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 10%

อย่างไรก็ดีผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา อย่างผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ถือว่าทำได้ดี โดยรายได้จากการขายและบริการขยับขึ้นมาอยู่ที่ 409.73 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 120.50 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 10.57 ล้านบาท หรือ 0.05 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 0.72 ล้านบาท หรือ 0.00 บาทต่อหุ้น

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,108.79 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 593.50 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 44.07 ล้านบาท หรือ 0.20 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 25.96 ล้านบาท หรือ 0.12 บาทต่อหุ้น

ดังนั้นด้วยศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจที่ยังคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นผลจากความโดดเด่นในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Distributor) และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Vendor) 7 รายใหญ่ระดับโลก

บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าระดับต้นๆ ของประเทศ ประกอบด้วยผู้รวบรวมระบบงาน (system integrators) และผู้ใช้งานทั่วไป (end users) ประเภทองค์กรขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผลดังกล่าวจะช่วยให้ VCOM มีการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป!!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด 219,999,600 หุ้น 73.33%
  2. นางนิธิมา เหล่ากำเนิด 6,150,000 หุ้น 2.05%
  3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต 3,500,000 หุ้น 1.17%
  4. บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 3,200,000 หุ้น 1.07%
  5. นายสมศักดิ์ ตรงวงศา 741,300 หุ้น 0.25%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการ
  2. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ
  3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการ
  4. นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ
  5. นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ