บลจ.ภัทร ปลื้ม PHATRA EQRMF ติดโผกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 61

บลจ.ภัทร ปลื้ม PHATRA EQRMF ติดโผกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 61

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ. ภัทร) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า หลังจากที่ บลจ.ภัทร ได้จัดตั้งกองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ PHATRA EQRMF เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2547 โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐาน ผลประกอบการ และแนวโน้มธุรกิจในอนาคตที่ดี โดยกองทุนดังกล่าวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้น

โดยทาง บลจ.ภัทร ตั้งเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว ส่งผลให้ปัจจุบันกองทุน PHATRA EQRMF มีขนาดสินทรัพย์สุทธิ 1,027 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 15 กุมภาพันธ์ 2561) และนับเป็นอีกหนึ่งกองทุน Flagship ของ บลจ.ภัทร ที่มีผลงานโดดเด่น

ล่าสุด กองทุน PHATRA EQRMF ยังประสบความสำเร็จอีกระดับ จากการได้รับคัดเลือกให้เป็นกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2018 ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี่ยงชีพตราสารทุน (RMF Equity) ในการจัดอันดับกองทุนรวมประจำปี 2018 โดยวารสารการเงินธนาคาร ฉบับกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบ Risk-Adjusted ในช่วงระยะเวลา 3 ปีเป็นอันดับ 1 (ณ สิ้นธันวาคม 2560) โดยมีผลตอบแทนรวม 3 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 13.11%

ส่วนทิศทางการลงทุนในปี 2561 นี้ บลจ.ภัทร ยังคงมีมุมมองในเชิงบวกต่อการลงทุนในตราสารทุนในประเทศ อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทย เนื่องจาก Valuation ในปัจจุบันค่อนข้างตึงตัว .

ทั้งนี้แนวทางการพิจารณาการลงทุนของ บลจ. ภัทร ที่เน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกที่มีการทบทวนและติดตามอย่างใกล้ชิด จะทำให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์ไม่สะท้อนมูลค่าแท้จริง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน