กรมบังคับคดีสั่งยึดหุ้นบ.ลูก PE ขายทอดตลาด 48.34 ล้านหุ้น ชดใช้ค้างภาษี 251.7 ลบ.

กรมบังคับคดีสั่งยึดหุ้น “พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PE จำนวน 48.34 ล้านหุ้น คิดเป็น 75.53% ขายทอดตลาด ชดใช้ภาษีค้างชำระ 251.7 ลบ.

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PE ระบุว่า เมื่อวานนี้ (29 มี.ค.) บริษัทได้รับหมายจากกรมบังคับคดีแจ้งการยึดหุ้นที่บริษัทถือครองอยู่ในบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้น โดยมีหุ้นที่ถูกยึดบางส่วนจำนวน 48.34 ล้านหุ้น คิดเป็น 75.53% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย เพื่อนำหุ้นดังกล่าวไปขายทอดตลาดและนำเงินที่ขายได้มาชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลฯ

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 5316/2559 ระหว่างกรมสรรพากร ซึ่งเป็นโจทก์ กับบริษัท เป็นจำเลยที่ 1 และบริษัท พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำเลยที่ 2 ให้บริษัทและบริษัท พรีเมียร์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด ร่วมกันชดใช้หนี้ค่าภาษีอาการค้างรวม 251.7 ล้านบาทให้แก่โจทก์

โดยบริษัทจะดำเนินการขายหุ้นจำนวนหนึ่งที่ถือครองอยู่ในบริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาในคดีดังกล่าว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากราคาหุ้นที่ผู้สนใจซื้อเสนอมานั้นต่ำกว่าราคาหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

คำค้น