SQ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส! กฟผ.จ้างขนย้ายดินสไลด์เหมืองแม่เมาะเกือบ 140 ลบ.

SQ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส! กฟผ.ส่งมอบงานขนดินทิ้งมูลค่า 140 ลบ. หลังเหมืองแม่เมาะยุบตัว

จากกรณีเกิดเหตุการยุบตัวของดินหรือดินสไลด์ที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท สหกลอิคลิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SQ ชี้แจงความคืบหน้าการบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนี้

1.กฟผ.ได้มอบหมายให้บริษัทรับผิดชอบขุดขนดินจากเหตุดินสไลด์ไปทิ้งบริเวณที่ทิ้งดิน จำนวน 2,500,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 136.38 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินงานช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

2.ในขณะเดียวกันบริษัทยังคงดำเนินการงานเหมืองโครงการแม่เมาะ 8 ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 โดยใช้รถบรรทุกในการขุดขนดินไปทิ้งยังที่ทิ้งดินตามแผนงานเดิมอีกจำนวน 2,250,000 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น

3.บริษัทได้รับการอนุมัติจาก กฟผ.ให้ปรับเปลี่ยนแนวสายพานโครงการแม่เมาะ 8 ซึ่งบริษัทได้เริ่มซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายรวมทั้งปรับพื้นที่เพื่อวางแนวสายพานใหม่แล้ว โดยคาดว่าจะสามารถติดตั้งแนวสายพานใหม่แล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องจักรใหญ่ได้ในเดือนมิถุนายน 2561 นี้

4.บริษัทยังไม่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสายพานของโครงการแม่เมาะ 8 จนกว่าจะมีการเริ่มเดินเครื่องจักใหญ่ทั้งระบบในเดือนมิถุนายน 2561

5.โครงการแม่เมาะ 7 และโครงการเหมืองหงสา ประเทศลาว ของบริษัทไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และยังดำเนินงานตามปกติ
อนึ่งบริษัทขอเรียนย้ำว่า เหตุการณ์ดินสไลด์ในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการะทำของบริษัทดังนั้นบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่เสียหาย เช่น ถนน สะพาน และเสาไฟฟ้าสาธารณะ แต่อย่างใด

พร้อมกันนี้บริษัทได้ทำหนังสือและเจรจากับ กฟผ.เพื่อขอบรรเทาผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งรวมถึงแนวทางการชดเชยต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตั้งแนวสายพานใหม่ และค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องจ่ายไปโดยไม่สามารถทำงานเพื่อรับรายได้ค่างาน เป็นต้น

คำค้น