สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DTC มูลค่าสูงสุด 1.15 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DTC มูลค่าสูงสุด 1.15 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
DTC 2 96,078,200 1,152,938 12
DTC-F 2 98,848,720 988,487 10
BBL
4 1,828,600 343,196 187.68
CPF 1 8,000,000 190,800 23.85
KTB 2 9,820,000 170,868 17.4
TMB
6 57,396,600 135,061 2.35
BANPU 1 6,800,000 134,300 19.75
BH-F 2 589,000 109,567 186.02
KBANK-F
4 550,260 108,379 196.96
HMPRO-F 1 4,681,300 64,810 13.84
CPALL 2 536,000 46,642 87.02
ADVANC 1 187,300 36,945 197.25
BBL-F 1 180,000 35,886 199.36
LH <XD>
4 3,033,000 32,552 10.73
S5013C1806D 5 52,000,000 29,552 0.57
HMPRO 1 1,701,700 24,079 14.15
TNPF <NP> 2 3,805,000 15,981 4.2
WORK 1 250,000 15,563 62.25
PLANB 1 2,000,000 12,600 6.3
SNP
1 500,000 10,700 21.4
PTTEP 1 65,000 8,743 134.5
PTTG13C1805A 2 20,000,000 4,900 0.24
PTTE13C1811A 1 10,000,000 4,725 0.47
IRPC 1 280,800 1,895 6.75
PTT13P1808A 1 5,100,000 1,887 0.37
SUPE13C1810A
1 5,000,000 1,400 0.28
VNT 1 22,300 652 29.25
PTT13C1808A 1 1,326,700 371 0.28
U 2 7,000,000 200 0.03
MAX 1 1,000,000 24 0.02