สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SUPER มูลค่าสูงสุด 64 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SUPER มูลค่าสูงสุด 64 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SUPER 1 32,000,000 64,000 2
BBL-F 3 300,000 54,675 182.25
MAJOR 3 1,354,500 44,529 32.88
BEC-F 1 1,000,000 37,125 37.12
KBANK-F 2 28,739 5,547 193
U 2 6,000,000 284 0.05
IEC 1 5,000,000 225 0.04
TISCO-F
1 20 1 45.25