TEAMG น้องใหม่..ไร้คู่แข่ง.!?

หลังกระแสตอบรับหุ้นบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ผ่านการจองหุ้นไอพีโอ 180 ล้านหุ้น (ราคาไอพีโอ 2.42 บาท) ที่ล้นทะลักเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในหุ้นน้องใหม่ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน หลังเดินสายนำเสนอข้อมูลให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยวันนี้ (12 ก.ค.) มีกำหนดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันแรก.!?

แฉทุกวันทันเกมหุ้น

หลังกระแสตอบรับหุ้นบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG ผ่านการจองหุ้นไอพีโอ 180 ล้านหุ้น (ราคาไอพีโอ 2.42 บาท) ที่ล้นทะลักเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในหุ้นน้องใหม่ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน หลังเดินสายนำเสนอข้อมูลให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยวันนี้ (12 ก.ค.) มีกำหนดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันแรก.!?

โดยมูลค่าระดมทุนครั้งนี้อยู่ที่ 435.60 ล้านบาท มีเงื่อนไขนำเงินไปลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของระบบ (BIM) ลงทุนเพิ่มจำนวนโดรนให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ลงทุนเพิ่มจำนวนบุคลากร และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่อไป

หุ้น TEAMG เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม (Integrated Consulting Services) ให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจการศึกษา ออกแบบและจัดทำรายงาน (Study & Design) 2) ธุรกิจการบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง (Project Management & Construction Supervisio : PMSC) 3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Related Business)

จุดเด่น TEAMG อยู่ที่ความเป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมครบวงจร ทั้งทรัพยากรน้ำ, อาคารและสาธารณูปโภค, สิ่งแวดล้อม, พลังงาน, คมนาคมและโลจิสติกส์ ทำให้กระจายความเสี่ยงต่อการพึ่งพางานด้านใดด้านหนึ่ง ส่งผลต่องบการเงินมีความผันผวนลดลง

มีคำถามที่คลาสสิกตลอดกาลตามมาว่า หุ้น TEAMG น่าลงทุนหรือไม่.!? และราคาหุ้น TEAMG จะอยู่ที่เท่าไร..!?

ในเชิงธุรกิจถือว่า TEAMG มีความได้เปรียบต่อคู่แข่งอยู่ไม่น้อย ด้วยความเป็นที่ปรึกษาครอบคลุมทุกด้าน ต่างจากคู่แข่งที่มักเน้นถนัดไปทางใดทางหนึ่ง ทำให้ TEAMG มีศักยภาพในการรับงานที่กว้างขวางด้วยต้นทุนที่ได้เปรียบกว่า..!

แต่ความเสี่ยงอยู่ตรงบุคลากรที่ต้องครอบคลุมทุกกลุ่มด้วยเช่นกัน นั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จึงมีผลต่อรายจ่ายโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทีเดียว..!??

ในแง่ราคาหุ้น..การกำหนดราคาไอพีโอ 2.42 บาท ด้วย P/E เฉลี่ย 13.44 เท่า ถือว่าเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุน เพื่อเข้าลงทุนหุ้น TEAMG ไม่น้อย หากเทียบหุ้นที่ทำธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เฉลี่ย 20-22 เท่า ทำให้หุ้น TEAMG มีอัพไซด์ต่อการลงทุนแบบเก็งกำไรไม่น้อยทีเดียว

แต่ทว่าด้วยธุรกิจ TEAMG มีความซับซ้อนและอาจดูเข้าใจยาก จึงอาจเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทีมผู้บริหารต้องทำความเข้าใจกับนักลงทุนมากกว่าธุรกิจอื่น ๆ

“พื้นฐานหุ้น TEAMG ดีอยู่แล้ว..ถ้ายิ่งเข้าใจธุรกิจดีขึ้น..ราคาหุ้นก็ดีตามด้วย..!??

..อิ อิ อิ…