CHEWA กำไรกระฉูด

ปัจจุบัน CHEWA ถือเป็นปีที่ 10 ในการดำเนินธุรกิจชีวาทัยภายใต้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน

คุณค่าบริษัท

ปัจจุบัน บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CHEWA ถือเป็นปีที่ 10 ในการดำเนินธุรกิจชีวาทัยภายใต้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม และธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน

สะท้อนให้เห็นด้วยผลประกอบการไตรมาส 2/2561 และงวดหกเดือน ประกาศออกมาสุดแซ่บ เพราะสามารถโชว์ผลกำไรกระฉูด

โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีรายได้ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 885.07 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 320.64 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 93.05 ล้านบาท หรือ 0.09 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 22.46 ล้านบาท หรือ 0.03 บาทต่อหุ้น

สำหรับผลกำไรที่เพิ่มขึ้นเกิดจากมีการรับรู้การฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการที่แล้วเสร็จในไตรมาส 2 คือ โครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ประกอบกับ บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลดังกล่าวส่งผลให้ผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,456.38 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 428.79 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 150.29 ล้านบาท หรือ 0.16 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 9.15 ล้านบาท หรือ 0.01 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทพร้อมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.05 บาทต่อหุ้น โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 23 ส.ค. 2561 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 ก.ย. 2561

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินเพื่อเป็นตัวแปรในการตัดสินใจสำหรับลงทุน พบว่า ฐานะทางการเงินของบริษัทยังคงแข็งแกร่งมาก เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากถึง 3,529.93 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเพียง 1,618.31 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 2.18 เท่า แสดงว่าสภาพคล่องทางการเงินดีมากพอสมควรที่อาจทำให้ทุนจมด้วยซ้ำ

ส่วนปัญหาหนี้สินของบริษัทยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง แม้บริษัทจะมีหุ้นกู้–สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 493.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นการนำมาลงทุนพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและรายได้ในอนาคต จึงทำให้บริษัทมีหนี้สินรวม 2,145.33 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น 1,790.58 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 1.20 เท่า ถือว่าระดับหนี้สินที่บริษัทมีอยู่ยังรับได้ ประกอบกับบริษัทสามารถทำกำไรได้ดีดังนั้นจึงคลายความกังวล

ขณะเดียวกันเมื่อไปดูในส่วนค่า P/E อยู่ที่ 5.69 เท่า ถือว่าราคาหุ้นค่อนข้างถูกมาก รวมไปถึงค่า P/BV ที่ 1.19 เท่า ซึ่งต่ำมาก

สิ่งสำคัญเมื่อวิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่หุ้นจะปรับตัวขึ้นต่อ โดยนำมูลค่าทางบัญชีของหุ้นที่ระดับ 1.43 บาท มาคำนวณจากอนุรักษนิยมของค่า P/BV ที่ระดับ 1.50 เท่า จะได้ราคาเหมาะสมที่ 1.70 บาท ขณะที่ราคาหุ้นบนกระดานอยู่ที่ระดับ 1.16 บาท ถือว่าราคาหุ้นยังมีแก๊ปให้เล่นอยู่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท ชาติชีวะ จำกัด 336,880,700 หุ้น 44.92%
  2. TEE DEVELOPMENT PTE. LTD. 151,119,300 หุ้น 20.15%
  3. นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ 34,210,000 หุ้น 4.56%
  4. นายสุขกมล ทรัพย์ดีมงคล 6,891,000 หุ้น 0.92%
  5. นายพิชญ์ เทวอักษร 6,512,400 หุ้น 0.87%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นายชุน เกียรติ บุญ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
  3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการ
  4. นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
  5. นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ