JSP แจ้ง “ไพโรจน์ วัฒนวโรดม” ลาออกจากบอร์ด มีผล 5 ก.ย.61

JSP แจ้ง "ไพโรจน์ วัฒนวโรดม" ลาออกจากบอร์ด มีผล 5 ก.ย.61

บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JSP ระบุว่า นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม ได้ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

คำค้น