JUBILE กำไรเจิดจรัส

เจิดจรัสอย่างต่อเนื่อง กับ JUBILE จากยอดขายในธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัต ผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตแข็งแกร่ง

คุณค่าบริษัท

เจิดจรัสอย่างต่อเนื่อง กับบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JUBILE จากยอดขายในธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัต ผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตแข็งแกร่ง

อย่างผลการดำเนินงานล่าสุดที่ประกาศออกมา คือ ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2561 และงวด 9 เดือน นั่นเอง

โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 359.51 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 362.68 ล้านบาท ขณะที่ผลกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 50.79 ล้านบาท หรือ 0.29 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 44.55 ล้านบาท หรือ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยเป็นผลจากการบริหารต้นทุนสินค้าให้ดีขึ้น รวมถึงการบริหารสัดส่วนการขายของแต่ละกลุ่มสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างเข้มงวด

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,124.27 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,100.52 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 145.93 ล้านบาท หรือ 0.84 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 122.12 ล้านบาท หรือ 0.70 บาทต่อหุ้น โดยเป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทยังคงมีการบริหารต้นทุนสินค้าให้ดีขึ้น รวมถึงการบริหารสัดส่วนการขายของแต่ละกลุ่มสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสำคัญที่หนุนยอดขายในช่วงไตรมาส 4/2561 มาจาก 1) มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ 2) New Product!!! iMoment ที่มีการใช้เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลผ่านแหวน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเนื่องจากเป็นช่วงที่มีคู่รักแต่งงานจำนวนมาก 3) การเปิดสาขาที่ ICONSIAM ซึ่งเป็นสาขาใหญ่ระดับ Flagship ของบริษัท คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายได้อย่างมาก และ 4) การจัด Big Event ปลายปี ส่งผลให้ในไตรมาส 4 เป็นช่วงที่บริษัทมียอดขายสูงสุดของปี

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม ปรับราคาเหมาะสม 31.50 บาท แนะนำ “ซื้อ”

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายวิโรจน์ พรประกฤต 65,467,400 หุ้น 37.57%
  2. นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย 12,249,000 หุ้น 7.03%
  3. นายมนต์ชัย ลีศิริกุล 7,000,000 หุ้น 4.02%
  4. น.ส.อัญรัตน์ พรประกฤต 6,249,000 หุ้น 3.59%
  5. นายอัครพงศ์ พรประกฤต 6,007,500 หุ้น 3.45%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
  2. นายวิโรจน์ พรประกฤต ประธานคณะกรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการบริษัท
  3. น.ส.อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  4. นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการ
  5. นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการอิสระ