สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 517.75 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 517.75 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC
1 9,500,000 517,750 54.5
CPALL-F 1 2,000,000 142,500 71.25
PTTEP 2 934,200 126,943 135.88
GPI 2 22,200,000 53,280 2.4
NUSA
2 100,000,000 52,000 0.52
BTSGIF 1 2,500,000 29,750 11.9
BBL-F 2 100,038 21,269 212.6
SPI 1 269,700 17,126 63.5
PTT 2 300,500 16,650 55.41
TMB
1 3,000,000 7,800 2.6
TPP
1 300,000 5,400 18
TCAP 1 71,100 3,792 53.33
BANPU 1 190,400 3,500 18.38
MINT 1 93,800 3,487 37.18
CMR 1 1,200,000 3,120 2.6
TOP
1 37,100 2,727 73.5
S5028C1901A 2 3,000,000 2,180 0.73
PTT13C1903A
2 7,000,000 1,925 0.28
KCE 1 62,400 1,872 30
SPRC 1 144,400 1,689 11.7
S5013P1812D 1 2,500,000 1,380 0.55
MAX 6 24,000,000 497 0.02
PTT13P1902A 1 1,500,000 495 0.33
FTE 1 121,200 256 2.11
KBANK-F 3 71 14 193.2
SCC-F 1 31 14 440