TVT จ่อขายหุ้น “โมอินดี้ ดิจิตอล” ให้ “AnyMind Group” มูลค่ากว่า 26 ลบ.

TVT จ่อขายหุ้น "โมอินดี้ ดิจิตอล" ให้ “AnyMind Group” มูลค่ากว่า 26 ลบ. คาดแล้วเสร็จเม.ย.62

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TVT เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (Term Sheet) กับ AnyMind Group Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีความสนใจที่จะเข้าซื้อหุ้นบริษัท โมอินดี้ ดิจิตอล จำกัด (MID) จำนวน 25,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 51% ของทุนจดทะเบียน

โดยปัจจุบันบริษัทฯได้ถือหุ้นใน MID จำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นบริษัทจะขายหุ้นจำนวน 10,200 หุ้น แก่ AnyMind Group Limited ในมูลค่าราว 26.61 ล้านบาท โดยตามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกำหนดให้การซื้อขายหุ้นของ MID จะต้องแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.62

อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขายหุ้นยังไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับการเข้าตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) โดยบริษัทจะมีการรายงานความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อบริษัทได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือน มี.ค. นี้

คำค้น