APM เยี่ยมชมโรงงาน “PT.RBFOOD SUPPLY INDONESIA”

APM เยี่ยมชมโรงงาน "PT.RBFOOD SUPPLY INDONESIA"

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (คนแรกจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM พร้อมด้วยทีมงานเข้าเยี่ยมชมโรงงานของผลิตเกล็ดขนมปังของ บริษัท PT.RBFOOD SUPPLY INDONESIA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF โดยมีนายธีรพัฒน์ ญาณาธรกุล (คนที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ RBFและMr.Wanid Nakrumpa (คนที่ 3 จากซ้าย)

คำค้น