NPPG ผนึก DOD ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สกินแคร์

NPPG ผนึก DOD ร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์สกินแคร์

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPPG และนายพงศ์ศักดิ์ เอี่ยมศิรินพกุล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ภายหลังพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจในการพัฒนารูปแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน

โดย NPPG ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว(flexible packaging),ขวดอีพีที (PET Bottles) และบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอื่น ให้บริการแก่ DOD ในการพัฒนาสินค้า และบรรจุสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ สกินแคร์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสนับสนุนธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจทั้งสองฝ่าย

คำค้น