NER สดใสต่อเนื่อง

ทางนักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการกำไรปี 2562 ของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนราว 8% มาอยู่ที่ 549 ล้านบาท จากการขยายกำลังการผลิตที่ทำได้ค่อนข้างเร็ว

คุณค่าบริษัท

ทางนักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการกำไรปี 2562 ของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนราว 8% มาอยู่ที่ 549 ล้านบาท จากการขยายกำลังการผลิตที่ทำได้ค่อนข้างเร็ว

โดยคาดว่าการขยายกำลังผลิตยางผสม RSS Mixture 60,000 ตัน (Figure 1) จะเริ่มในเดือน เม.ย. 2562 แต่ปัจจุบันคาดว่าจะสามารถเริ่มได้เร็วขึ้นเป็นกลางเดือน มี.ค. 2562 เราคาดว่า NER จะมีกำไรขั้นต้นอยู่ในระดับที่ดี 9.5% จากการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการผลิตได้ดีขึ้น (ปรับจาก dry process เป็น wet process)

อีกทั้งในส่วนของ STR20 Mixture นั้น NER ได้ทำการซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้วจำนวน 88 ไร่ (Figure 3 – 4) รวมถึงได้ถมที่เสร็จแล้วเพื่อรองรับกำลังผลิตที่จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในปลายปี 2562 ที่ 172,000 ตัน ทำให้อาจจะเริ่มก่อสร้างได้เร็วขึ้นจากเดิมในกลางปี 2562 เป็นประมาณเดือน มี.ค. – เม.ย. และคาดจะสามารถเดินกำลังผลิตเต็มที่ได้ในปี 2563

นอกจากนี้ NER สามารถรักษามาร์จิ้นได้ดีจากการป้องกันความเสี่ยงของราคายางที่ผันผวนด้วยวิธี matching order โดยเมื่อมีคำสั่งซื้อจะสต๊อกยางไว้ส่งมอบด้วยราคาที่ตกลงกันในเวลานั้น ไม่ได้เป็นการรับคำสั่งซื้อมาก่อนแล้วค่อยหาสินค้ามาส่งมอบภายหลัง ซึ่งราคาอาจจะไม่เท่าเดิม ปัจจุบันมีคำสั่งซื้อรองรับเป็นระยะเวลา 6 เดือน คิดเป็นประมาณ 7.2 หมื่นตัน

ส่วนผลการดำเนินงานงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 10,084.01 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 9,872.70 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 486.46 ล้านบาท หรือ 0.47 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 224.12 ล้านบาท หรือ 0.24 บาทต่อหุ้น เกิดจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการผลิตได้ดีขึ้น และราคาซื้อวัตถุดิบยางลดลง

อย่างไรก็ดี เมื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินเพื่อเป็นตัวแปรในการตัดสินใจต่อการลงทุน พบว่าฐานะทางการเงินของบริษัทยังดูดี เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากถึง 5,717.26 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน 3,828.34 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 1.49 เท่า ถือว่าสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทมากพอสมควร

ในขณะที่นักวิเคราะห์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จึงประเมินมูลค่าเป้าหมายของ NER โดยวิธี PER ที่ 9.5 เท่า กับผลประกอบการปี 2562 ได้ราคาเป้าหมายที่ 3.40 บาท ปรับเพิ่มจากเดิมที่ 3.10 บาท อันเนื่องมากจากการดำเนินการขยายกำลังผลิตที่เร็วกว่าแผนและการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ปัจจุบันหุ้น NER ซื้อขายถูกเพียง P/E ที่ 7 เท่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ”

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 924,780,000 หุ้น 60.05%
  2. นางทัศนีย์ ยังมีวิทยา 15,000,000 หุ้น 0.97%
  3. นางนรินทร์ จึงธนสมบูรณ์ 6,710,000 หุ้น 0.44%
  4. นางสาวนลินี แจ่มวุฒิปรีชา 6,000,000 หุ้น 0.39%
  5. นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ 5,200,000 หุ้น 0.34%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ
  2. นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กรรมการ
  4. นางศิริรักษ์ ขาวไชยมหา กรรมการ
  5. นายกิตติศักดิ์ เจริญสินวรกุล กรรมการ