MACO กำไรทำสถิติใหม่

ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาของไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2561 ส่งผลให้ตลอดทั้งปีมีการใช้สื่อในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 4% สื่อนอกบ้านและสื่อออนไลน์ยังคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้สื่อนอกบ้านและสื่อออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้น

คุณค่าบริษัท

ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาของไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2561 ส่งผลให้ตลอดทั้งปีมีการใช้สื่อในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 4% สื่อนอกบ้านและสื่อออนไลน์ยังคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้สื่อนอกบ้านและสื่อออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้น

ผลดังกล่าวส่งผลให้ ปี 2561 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO สามารถสร้างผลประกอบการที่โดดเด่น ด้วยรายได้และกำไรสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานงบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,776.28 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 962.13 ล้านบาท เป็นผลจากรายได้การให้บริการและการขายเพิ่มขึ้น และรายได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบเพิ่มเข้ามาจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ไม่มี ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 272.62 ล้านบาท หรือ 0.07 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 220.86 ล้านบาท หรือ 0.07 บาทต่อหุ้น

สิ่งสำคัญเมื่อผลกำไรสุทธิแข็งแกร่ง ส่งผลให้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังเป็นเงินสด ในอัตรา 0.020 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 82.53 ล้านบาท แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 และมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้ ทางบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2561 เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก มีจำนวน 652.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงปี 2560 มีเพียง 203.25 ล้านบาท

ประกอบกับฐานะทางการเงินค่อนข้างแข็งแกร่ง เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,990.43 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม 1,327.76 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 1.50 เท่า แสดงว่า สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทยังมีมากพอสมควร

ส่วนหนี้สินของบริษัทไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง เพราะบริษัทมีหนี้สินรวมแค่ 1,388.43 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นมากถึง 2,718.13 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.51 เท่า แสดงว่าบริษัทปลอดจากภาระหนี้จริง ๆ จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง

อีกทั้งทางนักวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง มองทิศทางของ MACO ยังคงเติบโตตามมุมมองก่อนหน้า โดยประเด็นสำคัญปีนี้คือ การ upgrade ป้ายใต้ตอม่อรถไฟฟ้า BTS อีก 42 ป้ายเป็นป้าย LED โดยจะเริ่มสร้างรายได้ในกลางปีนี้เป็นต้นไป ซึ่ง MACO จะใช้แหล่งเงินจากการเพิ่มทุน RO ในเดือน มี.ค.นี้ คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 2.68 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) 1,306,152,360 หุ้น 31.65%
  2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 746,367,600 หุ้น 18.09%
  3. นายนเรศ งามอภิชน 364,000,000 หุ้น 8.82%
  4. NORTRUST NOMINEES LIMITED-GUERNSEY RE GGDP RE: AIF CLIENTS 10 PERCENT ACCOUNT 223,946,880 หุ้น 5.43%
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 118,988,289 หุ้น 2.88%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายมานะ จันทนยิ่งยง ประธานกรรมการบริษัท
  2. นายพุน ฉง กิต ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการ
  4. นายสุรเชษฐ์ แสงชโยสวัสดิ์ กรรมการ
  5. นายชวิล กัลยาณมิตร กรรมการ