IT ค่าใช้จ่ายพุ่ง กดกำไรปี 61 ลดลง 33% เหลือ 42 ลบ.

IT ค่าใช้จ่ายพุ่ง กดกำไรปี 61 ลดลง 33% เหลือ 42 ลบ. จากปีก่อนกำไร 63 ลบ.

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ IT รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้กำไรสุทธิปรับตัวลดลง มาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมถึงค่าตอบแทนกรรมการและดอกเบี้ยจ่ายสำหรับปี 2561 เท่ากับ 599.42 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 51.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.45 % เทียบกับปี 2560

ขณะเดียวกันอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมสำหรับปี 2561 เท่ากับ 11.74 % ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 10.95 % ของปี 2560

คำค้น