AMARIN พลิกกำไรมาที่ 173 ลบ. รับรายได้โตกระฉูด พ่วงปันผล 0.07 บ./หุ้น XD 10 พ.ค.นี้

AMARIN พลิกกำไรมาที่ 173 ลบ. จากปีก่อนขาดทุน 163.94 ลบ. รับรายได้โตกระฉูด พ่วงปันผล 0.07 บ./หุ้น XD 10 พ.ค.นี้ เคาะวันจ่าย 24 พ.ค.62

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ AMARIN รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.61 (รวมบริษัทย่อย) มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2561 พลิกมีกำไร เนื่องจากบริษัทฯมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,526.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,289.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น 57.63% เนื่องด้วยในไตรมาส 3 บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัด ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสิ่งพิมพ์ ได้แก่ นิตยสาร หนังสือเล่ม และสินค้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมถือหุ้น 19% เป็น 100% ส่งผลให้รายได้จากการจัดจำหน่ายนิตยสารและหนังสือเล่มเพิ่มขึ้น 145.44% และมีกำไรที่รับรู้ของส่วนได้เสีย ซึ่งถือก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย 58.08 ล้านบาท

ในขณะเดียวกัน รายได้ธุรกิจทีวีดิจิทัลช่อง อมรินทร์ เอชดี มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการพัฒเนื้อหารายการได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยรายได้ในส่วนธุรกิจทีวีดิจิทัลเพิ่มขึ้น 84.72%

นอกจากนี้ รายได้ธุรกิจสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นการดำเนินการโฆษณาและรับจ้างผลิตงานประเภทดิจิทัลเพิ่มขึ้น 95.04% และธุรกิจงานแฟร์เพิ่มขึ้น 12.24% เมื่อเทียบกับปีก่อน

พร้อมกันนี้ บริษัทยังประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 อัตราจ่ายเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) 0.07 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 10 พ.ค. 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พ.ค. 2562

คำค้น