บลจ.กรุงศรี ออก 2 กองทุนใหม่ เปิดขายถึง 20 มี.ค.นี้

บลจ.กรุงศรี ออก 2 กองทุนใหม่ เปิดขายถึง 20 มี.ค.นี้

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด หรือ บลจ.กรุงศรี ระบุว่า บลจ.กรุงศรีเปิดตัวกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) และกองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)  ผสมผสานการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในส่วนของตราสารหนี้คุณภาพ หุ้นและ REITs ไว้ครบในกองทุนเดียว ปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดโดยมืออาชีพ เพื่อจัดการความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีเมื่อมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วยสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้สูงสุดถึง 75% เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่  11 – 20 มีนาคม 2562