III โตชัดเจน!

หนึ่งในบริษัทให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่น่าสนใจนั้นคือ III โดยมีการให้บริการครอบคลุมการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก  

คุณค่าบริษัท

หนึ่งในบริษัทให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่น่าสนใจนั้นคือ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III โดยมีการให้บริการครอบคลุมการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางทะเล และทางบก

โดยการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร บริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์มาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ธุรกิจตัวแทนสายการบิน (General Sales Agent : GSA) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสำหรับสายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ศักยภาพสูง

ที่สำคัญทาง III มีการเสริมทัพด้วยการขยายธุรกิจในช่วงต้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการเข้าซื้อหุ้น 50% ของบริษัท Around Logistics ที่ประกอบธุรกิจตัวแทนการขายระวางสินค้าของสายการบิน เช่นเดียวกับ III ซึ่งบริษัท Around Logistics สามารถมีกำไรตกปีละ 80 ล้านบาท

ดังนั้นจากที่ทาง III ถือหุ้น 50% ในบริษัท Around Logistics จะส่งผลให้ III มีโอกาสรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนราว 30-40 ล้านบาท ในปี 2562 โดยคิดเป็นสัดส่วน 20% ของกำไร

ด้วยจากธุรกิจของ III ประกอบกับการถือหุ้นในบริษัทอื่นจะยังช่วยเสริมกำลังให้กับบริษัทในการทำธุรกิจและเป็นผู้นำด้านธุรกิจโลจิสติกส์ รวมไปถึงโอกาสการเติบโตของรายได้และกำไรได้เป็นอย่างดี

ดั่งช่วงที่ผ่านมาที่ III มีกำไรเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และผลการดำเนินงานเติบโตแข็งแกร่งโดยเฉพาะช่วงปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2,758.97 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,271.95 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 150.68 ล้านบาท หรือ 0.2493 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 129.64 ล้านบาท หรือ 0.2629 บาทต่อหุ้น

อย่างไรก็ตาม ทาง III ยังคงหาหนทางสร้างผลประกอบการเติบโตมากยิ่งขึ้น ด้วยแผนขยายธุรกิจ ไม่ว่าธุรกิจด้าน Organic และ Inorganic growth อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 1. ขยายพื้นที่คลังสินค้าอันตรายอีก 5,000-10,000 ตารางเมตร เนื่องจากพื้นที่ในปัจจุบัน มีอัตราการใช้งาน (Utilization rate) มากกว่า 90% โดยบริษัทคาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงไตรมาสสองนี้
 2. นอกจากการเข้าซื้อบริษัท Around Logistics แล้ว บริษัทยังตั้งเป้าในการเข้าลงทุนหรือซื้อกิจการอย่างน้อย 1 ดีล เพื่อเพิ่มการเติบโตภายในปีนี้-ปีหน้าอีกด้วย

สิ่งสำคัญทางนักวิเคราะห์ บล.ทรีนีตี้ มีมุมมองบวกต่อ III เป็นอย่างมาก ต่อการเติบโตของบริษัทและมูลค่าหุ้นที่ต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น หากเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน III ถือว่ามีราคาหุ้นอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในทุกด้าน เนื่องจากโดยปกติของบริษัทในกลุ่มโลจิสติกส์นั้นจะมีค่า P/E เฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงถึง 20-30 เท่า ซึ่งปัจจุบัน III มีค่า P/E อยู่ที่ 25 เท่า ซึ่งถือว่าไม่ได้แพงหรือถูกกว่าอุตสาหกรรมแต่อย่างใด

แต่หากมองในด้านโอกาสการเติบโตในอนาคตที่คาดว่ากำไรในปีนี้ที่สูงถึง 28% จากงวดเดียวกันของปีก่อน บนราคาหุ้นในปัจจุบัน บริษัทจะมีค่าเฉลี่ย P/E ในปี 2562 เพียง 20 เท่า ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ในด้านของค่าเฉลี่ยอื่น ๆ เช่น P/BV และ EV/EBITDA ก็ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ในขณะที่บริษัทจะมีค่า ROE สูงที่สุดในอุตสาหกรรมอีกด้วย

ดังนั้นจึงมองว่าบริษัทมีความน่าสนใจทั้งในด้านการเติบโตในอนาคต รวมไปถึงมูลค่าหุ้นที่ยังอยู่ต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสมอย่างมาก จึงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 8.10 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 1. นายทิพย์ ดาลาล 141,371,386 หุ้น 23.39%
 2. นายวิรัช นอบน้อมธรรม 103,744,074 หุ้น 17.16%
 3. นายธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 60,710,381 หุ้น 10.04%
 4. นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล 38,657,400 หุ้น 6.39%
 5. นายจิโรจ พนาจรัส 27,952,484 หุ้น 4.62%

รายชื่อกรรมการ

 1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
 2. นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
 3. นายวิรัช นอบน้อมธรรม กรรมการ
 4. นายธนัท ตาตะยานนท์ กรรมการ
 5. นางดรุณี รักพงษ์พิบูล กรรมการ