IRCP ตั้ง “วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี” รักษาการ CEO แทน “ดล เหตระกูล” มีผล 23 มี.ค.62

IRCP ตั้ง "วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี" รักษาการ CEO แทน "ดล เหตระกูล" มีผล 23 มี.ค.62

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IRCP เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (21 มี.ค.) รับทราบการลาออกของ นายดล เหตระกูล จากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากปัจจุบันมีภารกิจมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.62 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้อนุมัติการแต่งตั้ง นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการบริษัท เป็นผู้รักษาการตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.62 เป็นต้นไป

คำค้น