ฝรั่งยังไม่เลือกทาง แนะนำถือ Long หรือรอเปิด Long SET50 บริเวณแนวรับ 1,105-1,098

กลยุทธ์การลงทุน Close : 1,107.90  (+7.90 จุด) Support : 1,105/1,098 Resistance : 1,112/1,115 Trailing Stop : ปิดต่ำกว่า 1,105 จุด

จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50M19) 18 เม.ย. 2562

 

กลยุทธ์การลงทุน

Hold Long S50M19 : Close : 1,107.90  (+7.90 จุด) Support : 1,105/1,098 Resistance : 1,112/1,115 Trailing Stop : ปิดต่ำกว่า 1,105 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

กราฟ TF 60 นาที วานนี้ S50M19 ปรับตัวขึ้นแรงตั้งแต่เปิดตลาด ทะลุกรอบแนวต้าน ทำจุดสูงสุดที่ 1,111 จุด สำหรับวันนี้เราคาด sideway up ในกรอบ Parallel line (เส้นประสีขาว) ที่ 1,105-1,112 จุด โดยคาดมีแรง Short สวนทางออกมา แต่ยังยืนเหนือแนวรับ Horizontal line 1,105 จุด สำหรับกลยุทธ์แนะนำ Hold Long S50M19 และตั้ง Trailing Stop หากปิดต่ำกว่า 1,105 จุด สำหรับท่านที่ยังไม่มีสถานะเราแนะนำเปิด Long S50M19 ที่แนวรับ 1,105 จุด หรือรอบริเวณแนวรับ 1,098 จุด (กรณีมีแรง Short ออกมามาก)

Fund Flow Analysis:

นลท.ต่างชาติ ขายสุทธิในตลาดหุ้น 218.03 ลบ. บวกกับมีสถานะ Net Long 10,657 สัญญาใน Index Futures คิดรวมเป็นมูลค่าซื้อสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) 2,153.20 ลบ.

 

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

 

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1906A 0.77 15.7 1.10
S5028C1906B 0.52 18.8 0.89

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1906A 0.28 18.9 0.49
S5028P1906B 0.43 16.3 0.64
ข้อมูล ณ วันที่ 17/04/2019

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

คำค้น