สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BKI-F มูลค่าสูงสุด 1.04 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BKI-F มูลค่าสูงสุด 1.04 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BKI-F 1 3,376,000 1,043,184 309
BKI 2 1,564,700 483,492 309
CPALL 2 4,370,600 338,722 77.5
KBANK-F 3 397,800 76,151 191.43
TTW 1 4,765,600 58,379 12.25
SPRC 1 4,583,800 51,568 11.25
VGI 1 4,000,000 38,400 9.6
IRPC 1 5,500,000 31,350 5.7
JAS-F 1 5,500,000 31,075 5.65
KBANK 3 150,000 28,773 191.82
BBL-F 1 100,000 22,150 221.5
CPN-F 12 255,000 19,410 76.12
BDMS-F
2 500,000 12,750 25.5
PTT
2 218,300 10,658 48.82
BDMS 1 331,500 8,536 25.75
PTTEP 1 50,000 6,575 131.5
SUSCO-F 1 2,000,000 6,000 3
MTC 1 85,000 4,990 58.71
MAKRO
1 140,300 4,830 34.42
TOP 1 44,100 3,354 76.06
BJC 1 64,400 3,284 51
TOA-F 1 40,000 1,255 31.38
SAT-F 1 25 0 19.1