SET50 ระยะสั้นมองลงก่อน ขณะที่ระยะกลางยัง Sideway Up

Short S50M19 : Close : 1,108.90  (-0.10 จุด) Support : 1,105/1,102 Resistance : 1,111/1,114 Stop loss: ปิดสูงกว่า 1,116 จุด

จับทิศ SET50 โดย AECS : SET50 (S50M19) 26 เม.ย. 2562

กลยุทธ์การลงทุน

Short S50M19 : Close : 1,108.90  (-0.10 จุด) Support : 1,105/1,102 Resistance : 1,111/1,114 Stop loss: ปิดสูงกว่า 1,116 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

กราฟ TF 15 นาที วานนี้ S50M19 ยังคงแกว่งในกรอบแคบ 1,107-1,111 จุด สำหรับวันนี้เราแกว่งลงไปทดสอบแนวรับ Horizontal line 1,105 จุด โดยกลยุทธ์ Short S50M19 บริเวณแนวต้าน Horizontal line 1,111/1,114 จุด โดยกำหนดจุด Stop loss หากปิดสูงกว่า 1,116 จุด แต่สำหรับภาพระยะกลาง (1-2 สัปดาห์) เรายังมอง S50M19 จะ sideway up ตามกรอบ Parallel uptrend line (เส้นประสีขาว) ในช่วง 1,102-1,116 จุด สามารถเลือกเล่น Swing Trade ในกรอบเล็กที่ 1,105-1,111 จุดหรือกรอบใหญ่ที่ 1,102-1,116 จุดได้

Fund Flow Analysis:

นลท.ต่างชาติ ขายสุทธิในตลาดหุ้น  599.03 ลบ. บวกกับมีสถานะ Net Long 4,783 สัญญาใน Index Futures คิดรวมเป็นมูลค่าซื้อสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) 465.60 ลบ.

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1906B 0.46 20.2 0.85

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1906B 0.38 17.6 0.61
ข้อมูล ณ วันที่ 25/04/2019

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

คำค้น