UV รายได้เพิ่ม หนุนกำไรไตรมาส 1/62 โต 29% มาที่ 286 ลบ.

UV รายได้เพิ่ม หนุนกำไรไตรมาส 1/62 โต 29% มาที่ 286 ลบ. จากปีก่อนกำไร 221.54 ลบ.

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/62 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 62 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าว มีผลกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า (“รายได้หลัก”) สําหรับไตรมาส 2/62 (ม.ค.-มี.ค.2562) จำนวน 5,811.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,038.3 ล้านบาท หรือ 22% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อีกทั้งบริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจากโครงการแนวสูงและโครงการแนวราบ รวม 4,911 ล้านบาท หรือ 31% เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์เร่งโอนก่อนมาตรการ LTV ใหม่ของแบงก์ชาติบังคับใช้ 1 เม.ย.62

คำค้น