ก.ล.ต. ฟังบรรยายพิเศษจาก “ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล”

ก.ล.ต. ฟังบรรยายพิเศษจาก "ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล" ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วย นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความผูกพันของคนไทยและบทบาทของพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทย” ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะประชาชนไทย รวมทั้งทำงานอย่างซื่อสัตย์ เสียสละ อุทิศทุ่มเทและดำรงตนอยู่ในคุณงามความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

คำค้น