RPC รายได้ขายน้ำมันพุ่ง หนุนผลงานไตรมาส 1/62 พลิกกำไร 7 ลบ.

RPC รายได้ขายน้ำมันพุ่ง หนุนผลงานไตรมาส 1/62 พลิกกำไร 7 ลบ.จากปีก่อนขาดทุน 16 ลบ.

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ RPC รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/62 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทพลิกกำไร เนื่องจากมีรายได้หลักจากการจำหน่ายน้ำมันแบบค้าปลีกผ่านสถานีบริการน้ำมันของ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (PTEC) ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัท โดยมีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 1,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 419 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 69 เทียบกับไตรมาส 1/61 จำนวน 606 ล้านบาท เนื่องจากมีปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็น 71% มาจากการขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อน

คำค้น