SCB รับดีล “เอฟดับบลิวดี” อยู่ขั้นพิจารณายังไม่ทำสัญญาผูกพัน

สืบเนื่องจากกรณีที่มีการรายงานข่าว ว่า คณะทำงานของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB อยู่ระหว่างการเจรจากรณีของส่วนแบ่งรายได้กับกลุ่มเอฟดับบลิวดี (FWD) หลังจากการขายหุ้นบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE ให้กับกลุ่มดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะรายงานบอร์ดธนาคารไทยพาณิชย์ภายใน 1-2 เดือนนี้

โดยในการรายงานข่าว ระบุว่า หากเจรจาตกลงกันได้ กลุ่ม FWD จะใช้ช่องของการขายประกันชีวิตผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ และจะมีการแบ่งรายได้กัน ทำให้ธนาคารยังคงมีรายได้จากประกันชีวิตอยู่ แม้จะขายหุ้นออกไปแล้วก็ตาม โดยคาดว่าทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคาขาย และหารือการทำธุรกิจร่วมกันระหว่าง SCB กับกลุ่ม FWD

ล่าสุด ธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้แจงข่าวดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มี.ค.62 เรื่องการลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับกลุ่มเอฟดับบลิวดี ธนาคารขอเรียนย้ำว่าธนาคารยังมิได้มีการเข้าทำสัญญาซึ่งมีผลผูกพันเกี่ยวกับแผนความร่วมมือดังกล่าว ดังนั้น การเนินการตามแผนความร่วมมืออาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ธนาคารจะมีการแจ้งประกาศข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาอันสมควร โดยจะเป็นไปตามกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่งเมื่อวันที่ 22 มี.ค.62 ที่ผ่านมา SCB ได้ทำบันทึกความเข้าใจกับบริษัทเอฟดับบลิวดี โดยเป็นความร่วมมือระยะยาวเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร

 

คำค้น