สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 28 พ.ค.62

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 28 พ.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 8,893 179,639 37.45%
ORI 1,050,000 7,322,500 7.53%
CBG 724,500 47,136,350 7.49%
PSH 924,900 19,053,230 7.18%
EA 4,035,700 212,702,750 6.39%
WHA 4,779,300 20,539,076 5.92%
TVO 54,100 1,393,075 5.13%
KKP 314,600 20,768,350 5.05%
PTTGC 1,995,800 125,446,475 4.99%
MALEE 20,000 144,000 4.77%
MINT 2,411,800 92,693,125 4.24%
PTTEP 683,600 86,544,650 4.04%
KTB 2,089,200 39,970,020 3.65%
DDD 82,500 1,877,210 3.64%
GPSC 143,700 8,040,675 3.60%
BEAUTY 23,151,500 88,501,228 3.51%
RATCH 2,557,000 154,968,000 3.49%
TKN 502,500 4,065,125 3.43%
KCE 649,700 11,364,600 3.36%
CENTEL 463,400 16,064,850 3.25%
HANA 169,400 4,115,490 3.20%
IVL 586,800 27,378,150 3.13%
AMATA 808,100 17,728,200 2.97%
CPALL 2,296,900 184,273,800 2.94%
MTC 555,800 29,363,700 2.81%
BTS 3,090,600 34,737,870 2.79%
PTT 2,929,400 136,347,700 2.77%
BCPG 218,200 3,775,550 2.75%
BEM 2,613,900 29,431,070 2.75%
CPALL-R 2,091,900 167,624,700 2.67%
KBANK 593,400 111,657,100 2.57%
BBL 382,400 76,150,500 2.55%
STEC 390,500 9,795,225 2.55%
CPF 1,653,900 45,195,450 2.47%
AOT 1,018,900 67,705,850 2.44%
SPRC 514,100 4,835,995 2.44%
AOT-R 964,000 63,948,750 2.31%
TMB 3,586,100 6,798,093 2.20%
PTG 678,000 9,580,000 2.19%
IRPC 2,791,400 13,172,412 2.17%
TISCO 111,700 9,858,475 2.05%
TASCO 359,200 6,903,440 2.01%
BDMS 11,662,700 305,492,625 2.00%
DTAC 1,255,200 60,453,675 1.93%
THAI 350,000 3,414,240 1.91%
BANPU 4,165,900 61,464,990 1.86%
SCB 1,846,200 234,907,800 1.85%
KSL 55,600 156,592 1.84%
EGCO 277,600 79,026,000 1.81%
TOP 506,800 30,410,925 1.78%
AAV 771,000 3,101,870 1.71%
TCAP-R 123,800 6,613,950 1.67%
BH 114,000 18,921,200 1.60%
SPALI 473,800 10,327,440 1.59%
TOP-R 440,500 26,445,975 1.55%
IRPC-R 1,966,400 9,282,812 1.53%
GULF-R 234,200 24,040,100 1.49%
CK 359,700 9,716,900 1.48%
GPSC-R 59,200 3,318,275 1.48%
TRUE 2,500,300 12,310,090 1.42%
MINT-R 805,400 30,707,125 1.41%
CKP 1,997,600 12,020,790 1.38%
ADVANC 237,700 45,127,300 1.29%
ADVANC-R 239,300 45,466,300 1.29%
SIRI 1,574,100 2,203,369 1.29%
KTC 176,400 7,102,675 1.25%
SAWAD 199,000 9,949,750 1.25%
BCH 307,300 5,129,260 1.23%
HMPRO 2,782,900 46,667,650 1.21%
CPF-R 756,800 20,592,100 1.13%
BBL-R 167,800 32,989,100 1.12%
RS 100,000 1,560,000 1.11%
GULF 163,200 16,684,850 1.04%
PTTEP-R 175,200 22,188,450 1.04%
TCAP 77,200 4,112,175 1.04%
LH 3,684,700 39,119,580 1.03%
CENTEL-R 136,600 4,737,775 0.96%
EPG 100,000 540,000 0.95%
BEC 330,500 3,081,650 0.94%
HMPRO-R 2,131,400 35,698,140 0.93%
EA-R 558,100 29,087,550 0.88%
BGRIM 68,400 2,230,300 0.87%
TOA 10,900 345,125 0.84%
BJC 130,600 6,481,525 0.83%
TU 1,202,900 21,017,190 0.82%
OSP 70,000 2,362,500 0.79%
COM7 38,400 751,640 0.77%
HUMAN 60,000 371,500 0.76%
LH-R 2,721,200 28,858,740 0.76%
AP 296,700 2,327,330 0.73%
DTAC-R 473,700 22,916,900 0.73%
EGCO-R 112,000 31,864,100 0.73%
BPP 43,500 868,000 0.70%
WHA-R 563,200 2,421,760 0.70%
GGC 12,000 129,800 0.68%
ESSO 100,000 970,000 0.64%
PLAT 10,000 59,500 0.64%
AEONTS 10,600 2,178,000 0.62%
SCC 250,000 116,229,400 0.60%
CHG 350,600 742,416 0.58%
SGP 52,500 501,375 0.58%
ERW 28,500 186,675 0.56%
CPN 475,000 34,816,400 0.53%
KTB-R 298,700 5,710,330 0.52%
TPIPL 500,000 955,000 0.51%
SCC-R 208,600 95,914,600 0.50%
PTTGC-R 196,000 12,310,300 0.49%
INTUCH 936,000 53,287,150 0.48%
GFPT 28,800 449,600 0.46%
SCB-R 446,800 56,829,700 0.45%
THAI-R 83,000 824,990 0.45%
JAS-R 100,000 570,000 0.42%
PTT-R 419,700 19,501,575 0.40%
ROBINS 36,200 1,988,200 0.39%
BCP 68,500 2,013,600 0.35%
JMART 8,000 73,600 0.33%
BLA 23,200 653,925 0.32%
GUNKUL 280,000 795,200 0.29%
TU-R 410,200 7,177,100 0.28%
EASTW 25,800 306,310 0.26%
GLOBAL 38,500 619,850 0.23%
QH 211,300 636,282 0.23%
GLOW 50,400 3,907,500 0.21%
TRUE-R 347,700 1,710,378 0.20%
BDMS-R 903,000 23,478,000 0.16%
DELTA 37,300 2,056,400 0.16%
TTW 15,800 203,820 0.16%
UNIQ 20,000 228,000 0.14%
ICHI 7,600 37,720 0.11%
BANPU-R 216,000 3,196,800 0.10%
SUPER 72,700 45,801 0.07%
DIF 12,300 199,260 0.06%
S-R 10,400 33,904 0.06%
PSL 5,000 33,500 0.05%
BTS-R 48,300 541,010 0.04%
CHG-R 11,300 23,956 0.02%
ITD-R 15,000 34,200 0.02%
CPN-R 6,100 445,300 0.01%
ESSO-R 1,300 12,805 0.01%
SIRI-R 6,200 8,680 0.01%
SPALI-R 2,200 47,960 0.01%
TISCO-R 300 26,400 0.01%
CK-R 500 13,500 0.00%
UNIQ-R 600 6,900 0.00%