สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 5 มิ.ย.62

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 5 มิ.ย.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 848,378 16,577,667 96.25%
EA 3,499,500 191,563,275 19.20%
CKP 7,906,500 50,160,950 14.31%
CBG 711,800 48,508,825 13.58%
AOT 3,344,500 216,929,975 11.72%
ADVANC-R 535,800 104,420,200 11.19%
BEC 840,000 8,039,000 11.16%
WHA 5,110,000 22,156,400 10.26%
PTG 2,020,300 33,627,540 9.40%
PSH 200,000 4,170,000 8.61%
SKY 38,400 472,300 8.53%
CPF 2,089,100 58,329,950 8.47%
MTC 906,500 50,216,700 7.70%
IRPC-R 7,820,300 37,373,902 7.52%
HMPRO-R 3,341,900 57,057,090 7.48%
BBL 404,800 80,863,400 7.40%
TCAP-R 177,500 9,583,150 7.27%
BDMS 4,349,000 113,015,800 6.68%
EGCO 154,900 46,152,300 6.47%
INTUCH 538,200 31,313,425 6.01%
CPALL 2,266,100 185,280,475 5.98%
BEAUTY 20,596,400 86,367,884 5.94%
TASCO 1,156,400 23,281,560 5.15%
STEC 803,100 20,554,825 5.02%
TMB-R 9,727,300 18,673,102 4.98%
BH 61,100 10,503,500 4.86%
MINT-R 681,900 26,267,375 4.63%
TOP-R 390,600 23,486,475 4.55%
CHG 3,267,600 7,384,776 4.40%
BJC 601,000 28,267,675 4.34%
TCAP 106,100 5,724,750 4.34%
PTTEP 430,000 54,630,000 4.31%
ADVANC 203,500 39,653,100 4.25%
PTT 1,778,500 83,852,200 4.25%
PTTGC-R 613,300 37,791,375 4.23%
TMB 8,141,400 15,613,625 4.17%
BANPU 1,598,000 24,260,290 4.14%
MINT 608,000 23,429,625 4.13%
SCC 93,100 42,945,000 4.06%
BEM 1,233,600 14,113,040 4.05%
HMPRO 1,800,800 30,704,700 4.03%
CPALL-R 1,524,800 124,250,550 4.02%
PRM 284,700 1,850,550 3.99%
KCE 282,500 5,075,050 3.94%
KTB 945,700 18,285,160 3.89%
SPRC 445,900 4,231,505 3.85%
CPN 548,300 41,120,575 3.84%
CKP-R 2,115,000 13,414,925 3.83%
DTAC 332,500 16,582,850 3.42%
MTC-R 388,800 21,521,350 3.30%
CPF-R 795,400 22,237,350 3.23%
IVL 309,700 14,466,850 3.22%
EGCO-R 71,100 21,283,200 2.97%
PTTGC 425,300 26,309,100 2.94%
SCC-R 67,400 31,021,400 2.94%
DTAC-R 277,000 13,878,550 2.85%
KBANK 288,000 55,381,900 2.71%
AOT-R 732,600 47,624,200 2.57%
PTTEP-R 248,700 31,558,100 2.50%
TRUE 3,465,700 17,501,785 2.46%
LH 2,672,200 29,291,980 2.41%
PLAT 60,000 345,000 2.24%
THAI-R 48,000 490,820 2.11%
ROBINS-R 66,100 3,637,050 2.09%
GULF 65,000 6,827,500 2.08%
SCB 258,900 34,282,050 1.88%
IRPC 1,924,300 9,200,240 1.85%
TOP 159,400 9,567,600 1.85%
ESSO 651,500 6,393,715 1.84%
BCPG-R 38,000 673,510 1.76%
RS 185,000 3,072,500 1.73%
CENTEL-R 109,500 3,887,250 1.58%
GUNKUL 1,462,800 4,346,988 1.56%
SCB-R 214,200 28,335,650 1.56%
TISCO 70,200 6,230,500 1.50%
KTC-R 250,900 10,475,075 1.49%
VGI 89,800 808,200 1.43%
BLA 9,300 260,400 1.40%
GFPT 29,600 475,460 1.30%
BCP 31,900 941,050 1.22%
TU 208,600 3,885,360 1.20%
HANA 40,500 1,007,100 1.17%
LH-R 1,244,000 13,660,830 1.12%
EA-R 201,600 11,071,325 1.11%
SGP 90,000 868,625 1.09%
KTB-R 262,200 5,073,570 1.08%
JAS 586,100 3,663,125 1.04%
TU-R 181,800 3,389,660 1.04%
TKN 312,000 2,838,600 1.03%
SAWAD 145,100 7,678,525 0.98%
TOA 9,200 294,400 0.94%
TRUE-R 1,324,700 6,689,735 0.94%
BCH 200,000 3,280,000 0.91%
KKP-R 32,800 2,181,200 0.84%
SUPER 606,000 399,960 0.83%
KKP 31,900 2,123,725 0.82%
PSL 46,000 336,720 0.80%
AAV 74,800 301,616 0.77%
PTT-R 300,000 14,125,000 0.72%
BPP 42,100 829,220 0.69%
BDMS-R 434,500 11,292,450 0.67%
MC 20,000 143,000 0.63%
GLOBAL 72,800 1,190,760 0.59%
BCPG 12,500 221,250 0.58%
BCH-R 124,500 2,056,500 0.57%
GPSC-R 21,700 1,264,025 0.49%
TTW 14,400 196,560 0.43%
THAI 9,100 93,730 0.40%
KTC 65,700 2,738,325 0.39%
ROBINS 12,300 679,200 0.39%
JAS-R 200,000 1,250,000 0.35%
TPIPP 32,600 198,860 0.35%
COM7 51,000 1,025,200 0.29%
DDD 25,000 612,250 0.28%
GULF-R 7,500 788,700 0.24%
WHAUP-R 12,500 65,625 0.21%
RATCH 10,600 669,125 0.18%
CK 14,800 403,300 0.17%
UNIQ 7,500 88,500 0.17%
GPSC 7,200 420,900 0.16%
ITD-R 14,100 32,148 0.16%
CENTEL 9,600 340,375 0.14%
AMATA 20,900 473,860 0.13%
IVL-R 12,000 559,800 0.12%
STPI 23,000 159,850 0.12%
TISCO-R 5,400 479,500 0.12%
AU 20,000 200,000 0.10%
OSP 25,000 881,250 0.10%
BGRIM 3,500 118,125 0.07%
STA 10,000 125,000 0.06%
UNIQ-R 2,800 33,040 0.06%
SPCG-R 400 7,360 0.05%
WHA-R 11,600 50,344 0.02%
BLAND-R 1,500 2,415 0.01%
EGATIF 100 1,240 0.01%
SPALI 1,000 22,800 0.01%
STEC-R 2,100 53,550 0.01%
ESSO-R 1,200 11,760 0.00%