สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 13 มิ.ย.62

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 13 มิ.ย.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BANPU 15,794,900 230,849,740 17.07%
PTTGC 4,368,000 271,993,000 14.48%
WORK 840,800 19,843,480 14.33%
BBL 405,700 81,055,350 12.68%
EA 4,863,500 253,480,325 12.51%
KBANK 407,400 78,648,800 12.41%
PTTEP 1,652,600 209,310,250 12.14%
TMB 7,388,100 14,702,319 11.14%
BTS-R 5,225,400 60,614,640 9.77%
LH 3,983,800 44,653,950 8.48%
KKP 280,900 19,105,800 8.42%
TOP 855,700 51,423,175 7.86%
EGCO-R 127,400 39,957,200 7.74%
PTT 4,020,900 188,055,025 7.58%
SCC 198,800 91,613,600 7.52%
BTS 3,979,600 46,163,360 7.44%
INTUCH 505,800 29,968,650 7.18%
MINT 550,300 21,735,100 7.07%
SCB-R 731,700 98,195,950 6.96%
BEAUTY 16,872,400 75,291,830 6.74%
TRUE 5,749,200 30,558,220 6.73%
CK 661,400 19,015,250 6.65%
QH 2,064,700 6,486,322 6.47%
PSH 234,200 5,034,220 6.09%
BJC 269,600 13,198,000 5.53%
HMPRO 1,709,000 29,733,480 5.47%
PTG 4,119,300 66,797,400 5.41%
GLOBAL 437,000 7,736,780 5.40%
HMPRO-R 1,650,800 28,778,120 5.29%
TOP-R 572,500 34,470,325 5.26%
BEM 13,321,500 149,269,170 5.18%
TU 993,600 18,750,620 5.08%
TISCO-R 58,500 5,249,025 5.07%
PTTEP-R 686,900 86,996,000 5.05%
CPN 363,000 27,194,575 4.91%
TKN 354,000 3,249,300 4.79%
SCB 496,500 66,635,800 4.72%
SPRC 1,344,300 12,614,205 4.54%
CPALL 1,290,800 106,313,425 4.49%
DTAC 156,800 8,182,350 4.41%
SPALI 390,000 8,858,000 4.38%
AOT 691,700 45,882,150 4.33%
ADVANC-R 279,100 55,190,950 4.29%
IRPC-R 5,313,500 25,359,296 4.03%
BGRIM 345,400 11,568,425 3.95%
TASCO 537,200 10,486,420 3.76%
TISCO 42,800 3,830,100 3.71%
RATCH 333,400 21,588,925 3.69%
CBG 208,500 14,199,350 3.67%
GULF 575,600 63,709,800 3.66%
BCH 150,000 2,490,000 3.60%
TCAP-R 144,600 8,177,150 3.39%
BDMS 1,147,500 29,835,000 3.36%
IVL 317,900 14,904,850 3.27%
CPF 758,800 21,633,150 3.19%
KTC 325,100 13,505,250 3.19%
IVL-R 302,900 14,208,450 3.11%
EGCO 50,300 15,812,100 3.06%
CPALL-R 861,500 71,026,125 3.00%
ESSO 557,800 5,525,110 2.99%
CKP 1,698,500 11,055,175 2.96%
HANA 52,200 1,349,850 2.84%
TPIPP 200,300 1,231,845 2.82%
MTC 124,500 7,000,000 2.81%
KTB 336,200 6,522,280 2.73%
DOD 50,000 515,000 2.69%
LH-R 1,193,300 13,364,960 2.54%
ADVANC 164,400 32,523,950 2.53%
MTC-R 109,400 6,146,475 2.47%
WHA 1,240,200 5,433,330 2.26%
EA-R 871,900 45,164,075 2.24%
AMATA 200,000 4,590,000 2.18%
SCC-R 54,400 25,058,000 2.06%
THAI-R 33,600 342,720 2.06%
ROBINS-R 93,000 5,248,325 2.02%
AOT-R 320,700 21,279,925 2.01%
IRPC 2,602,700 12,425,374 1.97%
CK-R 191,700 5,511,375 1.93%
ICHI 72,000 385,200 1.90%
KCE 120,300 2,246,760 1.81%
BH 13,000 2,251,750 1.75%
MEGA 14,800 547,600 1.71%
BCP 33,800 997,100 1.60%
ORI 206,000 1,586,400 1.55%
PSL 50,000 375,000 1.55%
ROBINS 71,000 3,993,800 1.54%
DTAC-R 54,300 2,827,925 1.53%
MINT-R 110,600 4,368,700 1.42%
BCPG-R 125,500 2,297,880 1.33%
BEC 300,000 2,805,000 1.31%
BPP 39,500 809,750 1.19%
GFPT 75,800 1,242,400 1.07%
BGRIM-R 92,300 3,092,050 1.06%
E1VFVN3001 6,429 124,723 0.99%
TU-R 186,000 3,482,840 0.95%
SGP 54,300 539,865 0.89%
GULF-R 134,500 14,757,700 0.85%
VGI 148,000 1,411,560 0.84%
PTT-R 440,800 20,642,575 0.83%
PTTGC-R 245,400 15,452,850 0.81%
UNIQ 16,600 200,030 0.75%
COM7 58,600 1,233,980 0.74%
TOA 8,600 294,550 0.74%
CHG-R 202,400 457,424 0.66%
BCPG 61,500 1,125,850 0.65%
THAI 9,800 99,960 0.60%
CKP-R 337,900 2,196,350 0.59%
CHG 176,800 401,336 0.58%
STA 145,000 1,885,500 0.57%
CPF-R 132,800 3,801,400 0.56%
RS 50,000 840,000 0.53%
KKP-R 17,200 1,173,900 0.52%
AAV 29,600 119,522 0.50%
GPSC 12,000 713,325 0.50%
BLAND-R 62,400 101,712 0.46%
GPSC-R 10,200 608,350 0.42%
TTW 14,200 196,670 0.42%
TCAP 17,600 996,600 0.41%
AP 20,000 158,000 0.39%
ESSO-R 71,700 709,830 0.38%
UNIQ-R 8,100 98,010 0.37%
GUNKUL 219,900 662,384 0.36%
CENTEL-R 18,500 666,900 0.32%
JAS 89,400 594,510 0.24%
AU 5,000 54,000 0.22%
WHAUP-R 6,000 33,300 0.19%
CPN-R 13,500 1,014,700 0.18%
DIF 11,900 198,730 0.15%
SPALI-R 11,900 271,320 0.13%
S-R 32,900 114,492 0.11%
PLANB-R 5,300 36,305 0.08%
STEC 7,700 204,050 0.06%
BDMS-R 12,700 330,200 0.04%
SAWAD 2,000 106,500 0.03%
STEC-R 2,600 68,900 0.02%
WHAUP 100 555 0.00%