QH ปันผลสม่ำเสมอ

คุณค่าบริษัท

พูดถึงผลตอบแทนเงินปันผล! บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH หนึ่งในตัวเลือกที่ยังน่าสนใจ เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอย่างสม่ำเสมอ…โดยจากการศึกษาย้อนหลัง พบว่า Dividend yield ของผลประกอบการครึ่งปีแรก จะอยู่ที่ราว 35-46% ของการจ่ายเงินปันผลทั้งปี

ขณะเดียวกันหากในครึ่งแรกของปี 2562 มีการจ่ายเงินปันผล 0.08 บาท/หุ้น จะนับเป็น Dividend yield ที่ 3%

นอกจากนี้ มีการคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส 2/2562 จะใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2562 และอาจเติบโตเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการโอนในช่วงไตรมาส 2/2562 จะมาจากการโอนโครงการใน Inventory เป็นหลัก ในขณะที่การเปิดตัวโครงการใหม่จะเริ่มต้นในช่วงไตรมาส 3/2562 เป็นต้นไป

อีกทั้ง ในปัจจุบัน QH มีโครงการใน Inventory อยู่ 80 โครงการ มูลค่ารวม 4.63 หมื่นล้านบาท เป็นโครงการที่มีราคาขายต่ำกว่า 5 ล้านบาท/ยูนิต และพร้อมโอนอยู่ที่ 7 พันล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลประโยชน์จากมาตรการลดหย่อนภาษีจากการซื้อบ้านหลังแรกที่มีเกณฑ์ราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท ที่จะสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 และสำหรับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทพร้อมโอน ที่จะได้รับผลประโยชน์จากมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนอง มี Inventory อยู่ที่ 750 ล้านบาท ซึ่งเป็น 2 โครงการภายใต้แบรนด์ The Point ซึ่งมาตรการนี้จะสิ้นสุด 31พ.ค. 2563

การโอนโครงการในช่วงไตรมาส 2/2562 คาดว่าจะ Flat ทั้งไตรมาสก่อน และจากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการโอน Site เก่า 100% ก่อนที่จะเริ่มต้นขายและโอนของใหม่ในช่วงไตรมาส 3/2562

แม้ว่า Q Sukhumvit ยอดขายยังไม่แกร่ง แต่เชื่อว่าหากทำการ Relaunch ในช่วงไตรมาส 3/2562 จะสามารถดึงยอดขายได้ โดยปัจจุบันทำการโอนไปแล้ว 20% และ QH ได้มีการปรับราคาขายขึ้น ส่งผลให้มีมูลค่าโครงการจาก 1 หมื่นล้านบาท เป็น 1.1 หมื่นล้านบาท และมีราคาขายเฉลี่ยที่ 300,000 บาท/ตร.ม. และปัจจุบันมียอด Backlog จากโครงการนี้ราว 1 พันล้านบาท

ในขณะที่นักวิเคราะห์ บล.ทรีนีตี้ ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 3.80 บาท มองว่า QH สามารถรักษาระดับ Gross Profit Margin ได้ดี และการเน้นพัฒนาโครงการแนวราบในระดับราคาที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท เป็นการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ดี ด้าน Dividend Yield ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 5.46%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2,675,945,601 หุ้น 24.98%
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 919,807,356 หุ้น 8.58%
  3. STATE STREET EUROPE LIMITED 402,561,603 หุ้น 3.76%
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 296,012,152 หุ้น 2.76%
  5. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND188,255,066 หุ้น 1.76%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
  2. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ
  4. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการ
  5. นายประวิทย์ โชติวัฒนาพันธุ์ กรรมการ