APM ผนึก “ข่าวหุ้นธุรกิจ” จัดสัมมนาสุรินทร์

APM ผนึก "ข่าวหุ้นธุรกิจ" จัดสัมมนา "Dinner Talk ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนจังหวัดสุรินทร์"

ณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) หรือ AIE พร้อมด้วย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ร่วมด้วย สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท์ จำกัด (APM) และ สุภชัย ปกป้อง รองหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมสัมมนา “Dinner Talk ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนจังหวัดสุรินทร์”

คำค้น