สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 52.90 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AOT มูลค่าสูงสุด 52.90 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AOT 2 700,000 52,900 75.57
TISCO-F 1 571,800 52,248 91.38
PTG13C1912A 3 24,000,000 12,240 0.51
WHA 2 2,159,600 10,172 4.71
GLOW 1 100,000 8,900 89
CK 1 300,000 8,400 28
BBL-F 1 41,000 8,241 201
BDMS
1 320,000 8,200 25.62
TOP 2 104,400 7,083 67.85
CPALL-F 1 78,100 6,628 84.87
S5013C1909D 4 8,000,000 4,976 0.62
TU 1 173,600 3,495 20.13
TNR 1 300,000 3,000 10
BLAND 1 1,330,000 2,195 1.65